Wigo4IT

  • Controle over het Instroom- doorstroom uitstroom proces
  • Auditing
  • Compliancy
  • Efficiency verbetering
  • Controle over Priviliged Identities
  • Verlagen van hoeveelheid beheer en admin accounts
  • Controle over Priviliged Access
  • Centraal management voor verschillende Active Directories

Wat was het project bij Wigo4IT?

Implementatie van IAM met als doel om het instroom / uitstroom en doorstroom proces van Wigo4it medewerkers onder controle te krijgen. Dit alles ten behoeve van compliancy.

Wat waren de uitdagingen bij de implementatie van onze oplossingen?
Uitdaging bij dit project was met name de verkeerde verwachting van welke technologie standaard ondersteund word door het product MIM en hoe om te gaan met toekenning van toegang.

Wat zijn de resultaten?
Door het toepassen van het Trusted-ID product ABAC (Attribute Based Access Control) in combinatie met het volledige MIM Suite is de technische beperking van MIM opgevangen. In samenwerking met de klant was het resultaat dat er op basis van HR input geautomatiseerd accounts en rechten konden worden uitgedeeld over 2 verschillende AD’s, dat er controle en inzicht is in alle types accounts en rechten.

Kijk ook eens naar onze andere projecten