Red button procedure

In de context van Identity Access Management (IAM) verwijst een “rode knop procedure” meestal naar een beveiligingsmaatregel of proces waarmee organisaties snel en effectief toegangsrechten voor gebruikers kunnen intrekken of beperken in kritieke situaties. De term “rode knop” wordt vaak metaforisch gebruikt om een handeling van urgentie of belang aan te duiden, vergelijkbaar met het indrukken van een rode noodknop.

Redenen om een Red Button procedure te implementeren:

Beveiligingsinbreuken: In geval van een beveiligingsinbreuk of vermoede ongeoorloofde toegang, kunnen organisaties snel het gecompromitteerde gebruikersaccount isoleren door hun toegangsrechten tot gevoelige systemen of gegevens in te trekken.

Interne Bedreigingen: Als een medewerker of interne gebruiker een bedreiging vormt voor de beveiliging van de organisatie, stelt een rode knop procedure beheerders in staat om snel hun toegang tot kritieke bronnen uit te schakelen om verdere schade te voorkomen.

Noodgevallen: In kritieke situaties, zoals een netwerk inbreuk, een datalek of een andere beveiligingsincident, kunnen beheerders de rode knop procedure gebruiken om tijdelijk de toegang tot bepaalde bronnen te beperken totdat de situatie onder controle is.

Naleving en Auditing: Rode knop procedures helpen organisaties ook om te voldoen aan regelgeving door ervoor te zorgen dat toegangsrechten snel worden ingetrokken wanneer ze niet langer nodig zijn, waardoor het risico op ongeautoriseerde toegang wordt verminderd.