Attribute Based Access Control (ABAC)

Attribute Based Access Control (ABAC) is een toegangscontrolemodel dat wordt gebruikt in Identity and Access Management (IAM) systemen om te bepalen of een gebruiker toegang moet krijgen tot een bepaalde bron of niet. In tegenstelling tot traditionele toegangscontrolemodellen, zoals Role-Based Access Control (RBAC) of Discretionary Access Control (DAC), neemt ABAC beslissingen op basis van de kenmerken die zijn gekoppeld aan de gebruiker, de bron en de omgeving op het moment van het toegangsverzoek.

Bij ABAC worden toegangscontrolebeleid gedefinieerd met behulp van een reeks kenmerken en voorwaarden. Deze kenmerken kunnen verschillende informatie bevatten over de gebruiker (bijv. rol, afdeling, autorisatieniveau, locatie), de bron (bijv. gevoeligheid, type) en de context waarin de toegang wordt aangevraagd (bijv. tijd, locatie, gebruikte apparaat). De beleidsregels worden geƫvalueerd door een toegangscontrole-engine, die bepaalt of toegang moet worden verleend, geweigerd of verder moet worden geƫvalueerd op basis van de kenmerken en voorwaarden die in de beleidsregels zijn gespecificeerd.

Redenen om ABAC te implementeren:

Fijnmazige toegangscontrole

ABAC stelt organisaties in staat om fijnmazige toegangscontrolebeleid te definiƫren, waardoor er meer flexibiliteit en precisie is bij het beheren van de toegang tot bronnen. Dit niveau van fijnmazigheid zorgt ervoor dat gebruikers alleen toegang krijgen tot de specifieke bronnen die ze nodig hebben voor hun functies en verantwoordelijkheden.

Dynamische toegangsbeslissingen

ABAC houdt rekening met real-time kenmerken en context, waardoor dynamische toegangsbeslissingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld, toegang kan worden verleend tijdens kantooruren en vanaf een vertrouwde locatie, maar geweigerd buiten die uren of vanaf een verdachte locatie.

Aanpasbaarheid en schaalbaarheid

Naarmate organisaties groeien en veranderen, kunnen de toegangscontrole-eisen complexer worden. ABAC is aanpasbaar en schaalbaar, waardoor organisaties eenvoudig kenmerken en beleidsregels kunnen toevoegen of wijzigen zonder de onderliggende architectuur te veranderen.

Naleving van regelgeving

Veel industrieƫn zijn onderworpen aan strenge nalevingsregels (bijv. HIPAA, GDPR, PCI DSS) die een hoog niveau van controle vereisen over de toegang tot gevoelige informatie. ABAC kan organisaties helpen aan deze eisen te voldoen door een uitgebreider en controleerbaar toegangscontrolesysteem te bieden.

Gecentraliseerd beheer

ABAC kan centraal worden geĆÆmplementeerd, waardoor het gemakkelijker wordt om toegangscontrolebeleid te beheren over meerdere systemen, applicaties en bronnen binnen een organisatie.

Toegangscontrole op basis van risico

ABAC kan risicofactoren opnemen in de toegangsbeslissingen, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals gebruikersgedrag, locatie en gevoeligheid van de bron. Dit helpt organisaties om beveiligingsrisico’s effectief te beperken.

Verbeterde beveiliging

Door toegangsbeslissingen te baseren op meerdere kenmerken en context, kan ABAC de beveiliging aanzienlijk verbeteren door het risico van ongeautoriseerde toegang te verminderen.