Amsterdam UMC

  • De doorlooptijd van een volledige verwerking is teruggebracht van meer dan 7 uur naar maximaal 2 uur.
  • Medewerkers kunnen sneller aan de slag.
  • Fouten worden eenvoudiger gedetecteerd en opgelost.

Wat was het project bij Amsterdam UMC?

Implementatie van een IAM omgeving voor het Electronisch Patiënten Dossier (EPIC) van de nieuwe zorgcombinatie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VUmc) en het Amsterdam Medisch Centrum (AMC).

Wat waren de uitdagingen bij de implementatie van Trusted-ID oplossingen?
De verschillende HR omgevingen moesten via een centrale voorziening worden ontsloten, waarna op basis van functie- en organisatieprofielen geautomatiseerd de juiste EPIC-rechten toegekend worden.

Wat zijn de resultaten?
De centrale IAM voorziening voor het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC) is geïmplementeerd en aangesloten op de twee IdM voorzieningen van VUmc en AMC. Medewerkergegevens worden geautomatiseerd ingelezen en verwerkt. Rollen worden automatisch afgeleid en toegekend. Via een speciale EPIC-connector worden gegevens doorgezet naar het EPIC patiënten dossier.

Kijk ook eens naar onze andere projecten