Ministerie van Sociale Zaken

  • IAM as a Service
  • Gegevensketen optimalisatie
  • Koppelen RAG, AD, SAP
  • Frontoffice Model ingericht
  • Optimalisatie Centrale Fac. Mgt. Syst. (FMH)
  • Verbeteren en uniformeren van de levenscyclus van identiteiten (instroom, doorstroom, uitstroom)
  • Workload beheerders omlaag
  • Verbeterd eindgebruikersgemak
  • Automatisch uploaden van persoongevens naar Rijksadresgids

Wat was het project bij het Ministerie van Sociale Zaken?

Een IAM basis koppelen met de bestaande telefoongids. Voor aanvang van implementatie een functioneel- en technisch ontwerp opleveren.

Wat waren de uitdagingen bij de implementatie van onze oplossingen?

De oude telefoongids werd gebruikt als een identiteiten store en diende als gezaghebbende bron voor veel andere systemen. Proces denken, Scope creep, awareness creëren, wisselingen van verantwoordelijkheden, onderhandeling met systeemeigenaren van aan te sluiten omgevingen.

Wat zijn de resultaten?

Een Identity Management Framework op basis van IMRA 3.0 en IBIS 3.0.

vOrg (voorloper van TreeManager) voor het koppelen van P-direkt en de uitvoerende organisaties van MinSZW.

Koppelingen met het Rijksportaal, de facilitaire FMH omgeving en nog veel meer.

Het applicatiebeheer wordt uitgevoerd door Trusted-ID.

Kijk ook eens naar onze andere projecten