Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Onderhoudskosten drastisch verminderd
 • Eenduidige en geactualiseerde registraties
 • Koppelingen tussen IaM en bron/doelsystemen
 • Personen van MinEZ, Diensten en Agentschappen opgenomen in
 • IaM-omgeving
 • Pre-registratie van Identiteiten in IBIS
 • Verbetering en vereenvouding van Fysieke toegang door middel van
 • Rijkspassen systeem
 • Verbeteren en uniformeren van de levenscyclus van identiteiten (instroom, doorstroom, uitstroom)
 • Automatisch uploaden van persoongevens naar Rijksadresgids
 • Workload vermindering voor IT-afdeling beheer
 • Mogelijk maken van fusies en splitsingen en samenwerkingsverbanden van ministeries en agentschappen
 • Maken van account is in een half uur geregeld ipv 1 week doorlooptijd.

Het project
IAM Requirements Assessment inclusief Functioneel- en Technisch ontwerp. Implementatie van IAM Framework conform NL overheids standaard. Aansluiten Agentschappen op het Framework en koppelen met P-Direkt, de Service Desk en het AD evenals met de Rijks directory en FM Haaglanden.

Wat waren de uitdagingen bij de implementatie van onze oplossingen?
Fusie MinLNV en MinEZ. Processen in kaart brengen, scope creep, awareness creëren, vele wisselingen van verantwoordelijkheden, onderhandeling met systeemeigenaren van aan te sluiten omgevingen.

Wat zijn de resultaten?
IAM op basis van het Framework IMRA 4.0 en Microsoft ILM. IAM EZK is het meest uitgebreide en complete IAM framework, dat Trusted-ID ooit heeft geïmplementeerd (30+ koppelingen).

Beheer van de omgeving wordt samen met DICTU uitgevoerd.

Kijk ook eens naar onze andere projecten