Dashboards

In de context van Identity and Access Management (IAM) spelen dashboards een cruciale rol bij het bieden van een gecentraliseerd overzicht van de toegangsbeheer- en beveiligingsinfrastructuur van organisaties. IAM-dashboards consolideren en presenteren informatie met betrekking tot gebruikersidentiteiten, toegangsrechten, authenticatiegebeurtenissen en andere kritieke beveiligingsmetingen. Deze dashboards bieden verschillende functies en mogelijkheden om organisaties te helpen hun toegangsbeheer effectief te beheren en te bewaken.

Veelvoorkomende typen IAM-dashboards:

Dashboard voor gebruikersaanmaak en beheer

Dit type dashboard stelt beheerders in staat om gebruikersaccounts aan te maken, te wijzigen en te deactiveren, groepslidmaatschappen te beheren en passende toegangsrechten toe te wijzen. Het biedt een gecentraliseerde interface om het beheer van de levenscyclus van gebruikers te stroomlijnen en het risico op verweesde of onjuist geconfigureerde accounts te verminderen.

Dashboard voor toegangsverzoeken en goedkeuring

Dit dashboard stelt gebruikers in staat om toegang tot specifieke bronnen of applicaties aan te vragen, en beheerders kunnen deze verzoeken beoordelen en goedkeuren op basis van vooraf gedefinieerd beleid. Het helpt een gecontroleerde toegangsomgeving te behouden en tegelijkertijd efficiënte toegangsverlening te vergemakkelijken.

Dashboard voor toezicht op toegang en audits

Organisaties moeten gebruikersactiviteiten volgen en bewaken om ongeoorloofd of verdacht gedrag te detecteren. Dit dashboard biedt inzicht in gebruikersauthenticatiegebeurtenissen, toegangspogingen en andere activiteitenlogs. Het ondersteunt nalevingsvereisten en helpt bij het identificeren van beveiligingsinbreuken of beleidsschendingen.

Dashboard voor beoordeling en certificering van toegang

Regelmatige beoordeling en certificering van gebruikerstoegangsrechten zijn essentieel om ervoor te zorgen dat machtigingen in overeenstemming zijn met de zakelijke behoeften en beveiligingsbeleidslijnen. Dit dashboard helpt bij het uitvoeren van toegangsbeoordelingen, het identificeren van gebruikers met te veel machtigingen en het vergemakkelijken van het verwijderen van onnodige toegangsrechten.

Nalevings- en rapportagedashboard

IAM-naleving met wettelijke normen (zoals GDPR, HIPAA of SOX) vereist accurate rapportage. Dit dashboard genereert nalevingsrapporten, houdt toegangscontroles bij en levert bewijs van juiste beveiligingspraktijken tijdens audits.

Identity Analytics- en risicodashboard

Identity analytics maken gebruik van machine learning en gegevensanalyse om patronen en afwijkingen in gebruikersgedrag te identificeren. Dit dashboard helpt organisaties het risico van verschillende toegangsactiviteiten te beoordelen en proactieve maatregelen te nemen om potentiële bedreigingen te beperken.

Single Sign-On (SSO) Dashboard

Als een organisatie Single Sign-On implementeert, biedt dit dashboard een centraal punt voor het beheren van aangesloten applicaties, authenticatiemethoden en gebruikerservaringen. Het vereenvoudigt de toegang van gebruikers tot meerdere systemen en verbetert de beveiliging.

Redenen om IAM-dashboards te implementeren:

Efficiënt beheer

Dashboards stroomlijnen het beheer van gebruikersidentiteiten, toegangsrechten en andere beveiligingsgerelateerde taken, waardoor handmatige inspanningen en operationele complexiteit worden verminderd.

Verbeterde beveiliging

IAM-dashboards bieden realtime zichtbaarheid van toegangsgebeurtenissen, waardoor organisaties verdachte activiteiten, mogelijke inbreuken of beleidsschendingen snel kunnen detecteren en erop kunnen reageren.

Naleving en auditing

Dashboards helpen organisaties te voldoen aan wettelijke vereisten door gedocumenteerd bewijs te leveren van juiste toegangscontroles en beveiligingspraktijken.

 

Verminderd risico

IAM-dashboards bieden betere controle over toegangsrechten, waardoor het risico op gegevensinbreuken, interne bedreigingen en ongeoorloofde toegang wordt verminderd.

 

Gebruikerservaring

Dashboards bieden vaak selfservice-mogelijkheden, waardoor gebruikers hun toegang kunnen beheren en toestemmingen kunnen aanvragen, wat leidt tot een handigere en efficiëntere gebruikerservaring.

 

Inzichten op basis van gegevens

Dashboards bieden inzicht in toegangspatronen en gebruikersgedrag, waardoor organisaties geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over toegangsbeleid en beveiligingsverbeteringen.