Just-in-Time provisioning

Just-In-Time provisioning (JIT) is een benadering van Identity and Access Management (IAM) die zich richt op het verlenen van gebruikers toegang tot bronnen of applicaties alleen wanneer ze deze nodig hebben en voor de duur dat ze deze nodig hebben. Het is een methode om op aanvraag tijdelijke toegang te verlenen in plaats van permanente toegang vooraf te verstrekken. JIT-provisioning heeft als doel de blootstelling aan beveiligingsrisico’s te verminderen die kunnen ontstaan door langdurige of onnodige toegang te verlenen aan gebruikers.

Hoe werkt Just-In-Time provisioning:

Aanvraaginitiatie

Wanneer een gebruiker toegang nodig heeft tot een specifieke bron of applicatie, initieert hij/zij een aanvraag voor toegang.

Goedkeuringsproces

De toegangsverzoek wordt meestal via een goedkeuringsproces geleid, waarbij aangewezen goedkeurders, zoals managers of beheerders, de aanvraag beoordelen en valideren.

Toegangsverlening

Zodra de aanvraag is goedgekeurd, verleent het IAM-systeem tijdelijke toegang aan de gebruiker voor de gevraagde bron of applicatie. De toegang wordt meestal verleend voor een beperkte periode, waarna deze automatisch wordt ingetrokken.

Intrekking van toegang

Nadat de opgegeven periode is verstreken of de behoefte van de gebruiker aan toegang is vervuld, trekt het systeem automatisch de verleende toegang in. Hierdoor heeft de gebruiker niet langer onnodige rechten, waardoor het aanvalsoppervlak wordt verkleind en het risico op ongeautoriseerde toegang wordt geminimaliseerd.

Redenen om Just-In-Time provisioning te implementeren:

Verbetering van de beveiliging

Door alleen toegang te verlenen wanneer dat nodig is, verkleint JIT de kans op potentiële beveiligingsbedreigingen of ongeautoriseerde toegang. Het verminderen van de tijd dat een gebruiker verhoogde toegangsrechten heeft, kan helpen de impact van interne bedreigingen of gecompromitteerde accounts te beperken.

Principe van minste privilege

JIT sluit aan bij het principe van minste privilege, waarbij ervoor wordt gezorgd dat gebruikers alleen toegang hebben tot de bronnen die nodig zijn voor hun taken. Hierdoor wordt het risico op misbruik van bevoegdheden of onbedoelde gegevensblootstelling verminderd.

Voldoen aan compliance- en auditvereisten

JIT-provisioning helpt organisaties te voldoen aan nalevingsvereisten door ervoor te zorgen dat toegang op passende wijze is geautoriseerd, gecontroleerd en geauditeerd.

Efficiënt beheer van middelen

JIT helpt bij efficiënte toewijzing van middelen door onnodige toegang tot kritieke of gevoelige bronnen te voorkomen, wat anders een belasting zou kunnen zijn voor de infrastructuur van de organisatie.

Snelle aanpassing aan veranderingen van gebruikers

In dynamische omgevingen, zoals wanneer werknemers van functie veranderen of de organisatie verlaten, kan JIT zich snel aanpassen aan de toegangsbehoeften van gebruikers zonder handmatige interventie, wat tijd en moeite bespaart.

Vermindering van administratieve lasten

In plaats van handmatig toegang te verlenen en in te trekken voor gebruikers, automatiseert JIT het proces, waardoor de administratieve overhead van IAM wordt verminderd.