Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  • Gegevensketen optimalisatie
  • Verzamelbaak voor vele bronsystemen
  • Inzicht verschaffen in assets (asset management) door IBIS Reporting
  • Inzicht verschaffen in kosten door assets (asset management) door IBIS Reporting
  • Geautomatiseerde notificaties naar user beheer

Wat was het project bij het IND?

IBIS als IAM staging area voor alle bronsystemen gebruiken om te functioneren als verzamelbak en bron voor het samenstellen- en verzenden van rapportages (over bijv. assets per medewerker, afdeling, organisatie etc.)

Wat waren de uitdagingen bij de implementatie van onze oplossingen?
Het samenvoegen alle verschillende bronsystemen in IBIS, en overlappende assets uit verschillende bronsystemen aan elkaar koppelen. Assets uit verschillende bronsystemen koppelen aan dezelfde en de correcte personen.

Wat zijn de resultaten?
De rapportage module van IBIS, IBIS Reporting, staat een gebruiker toe om een oneindig aantal rapportage configuraties in te stellen. Van één asset van één persoon op één dag, tot alle assets van alle afdelingen vanaf elk mogelijke begindatum. We rapporteren in eerste instantie alleen naar operationele managers met in de rapportage alle assets per medewerker van de afdeling

Kijk ook eens naar onze andere projecten