UWV

  • Invoeren van Governance systeem ter verbetering van compliance

Wat was het project bij het UWV?

Het implementeren en begeleiden van Governance Minder, een door CA geleverde Governance tool.

Wat waren de uitdagingen bij de implementatie van Trusted-ID oplossingen?
Bij dit project is het grote aantal wisselingen in verantwoordelijkheden een groot risico geweest. Een goede introductie van proces-denken en de dreiging van scope creep waren andere risicofactoren.

Wat zijn de resultaten?
De implementatie van een Governance systeem: Een verschillenanalyse laat nu duidelijk zien wat de verschillen zijn tussen verkregen en daadwerkelijk uitgegeven autorisaties.

Kijk ook eens naar onze andere projecten