Regio Rivierenland

  • Gemeentelijke processen en gegevens vertaald naar een Performance Scorecard
  • KPI’s e.d. inzichtelijk gemaakt voor bestuurders en focus teams

Wat was het project bij de Regio Rivierenland?

De ontwikkeling van een evaluatiehulpmiddel voor het management waarmee zij haar (tussentijdse) resultaten kan monitoren en bijsturen. Aan de hand van een aantal thema’s, doelstellingen en KPI’s (Key Performance Indicators) is Performance Scorecard (BI) ontwikkeld.

Wat waren de uitdagingen bij de implementatie van Trusted-ID oplossingen?
Een niet automatische aanlevering van verschillende soorten data uit vele verschillende bronnen. Het ging om meestal met de hand ingevoerde en (al) geïnterpreteerde data. KPI’s identificeren in relatie tot de doelstellingen van de Overheid en de Gemeente. De samenhang en correlaties tussen de verschillende thema’s inzichtelijk krijgen.

Wat zijn de resultaten?
De productie van Performance Score Card (PSC). PSC heeft een intuïtieve gebruikersinterface die het mogelijk maakt prestaties op verschillende beleidsgebieden af te zetten tegen de doelstellingen maar ook eenvoudig te monitoren.

Tevens is rapportage en alerting mogelijk, welke kunnen dienen als basis waarop de plannen bijgestuurd kunnen worden.

Kijk ook eens naar onze andere projecten