Ministerie van Buitenlandse Zaken

  • Single Sign On
  • Active Directory Federation Service
  • ADFS

Wat was het project bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken?
Ontwerp en implementatie van een geavanceerde, hoog beschikbare, identiteiten federatie architectuur met behulp van ADFS (Microsoft)

Wat waren de uitdagingen bij de implementatie van onze oplossingen?
Configuratie van Microsoft Sharepoint 2010 voor Claims-gebaseerde toegang tot webapplicaties. Het gecontroleerd uitbreiden van gegevens op een authenticatie-token met gegevens uit Siemens DirX (LDAP).

Wat zijn de resultaten?
Een federatie architectuur waarmee vertrouwensrelaties gelegd kunnen worden naar andere departementen zodat MinBUZA’s eigen web diensten beschikbaar komen voor andere departementen.

Kijk ook eens naar onze andere projecten