Ministerie van Binnenlandse Zaken

  • Verbeteren en uniformeren van de levenscyclus van identiteiten (instroom, doorstroom, uitstroom)
  • Workload vermindering voor IT-afdeling beheer
  • Verbeterd eindgebruikersgemak
  • Automatisch aanmaken van gebruikersaccounts
  • Automatisch uploaden van persoongevens naar Rijksadresgids

Wat was het project bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken?

Een Requirements Assessment inclusief Functioneel- en Technisch ontwerp en de implementatie van een IAM basisvoorziening conform NL overheid standaard. De nieuwe omgeving moest gekoppeld worden met P-Direkt en de AD omgeving.

Wat waren de uitdagingen bij de implementatie van Trusted-ID oplossingen?
Het in kaart brengen van de processen voor de Requirements Analyse en de onderhandeling met systeemeigenaren van aan te sluiten omgevingen waren de grote uitdagingen bij dit project. Scope creep, het creëren van awareness en de vele wisselingen van projectleiders zijn ook risicofactoren geweest.

Wat zijn de resultaten?
De ontwikkeling van een IAM Framework op basis van IMRA 3.0 en Microsoft ILM. Dit IAM framework is helaas nooit in productie genomen.

Kijk ook eens naar onze andere projecten