Ministerie van Algemene Zaken

  • Verbeteren en uniformeren van de levenscyclus van identiteiten (instroom, doorstroom, uitstroom)
  • Workload vermindering voor IT-afdeling beheer
  • Verbeterd eindgebruikersgemak
  • Automatisch aanmaken van gebruikersaccounts
  • Automatisch uploaden van persoongevens naar Rijksadresgids

Wat was het project bij het Ministerie van Algemene Zaken?

Eerst is een nieuw Functioneel- en Technisch ontwerp opgeleverd. Vervolgens is een IAM basis voorziening conform NL overheid standaard gebouwd en zijn de koppelingen met P-Direkt, de Service Desk en het AD gerealiseerd evenals de koppelingen met de Rijks directory en FM Haaglanden.

Wat waren de uitdagingen bij de implementatie van onze oplossingen?

Processen in kaart brengen, Scope creep, awareness cre√ęren, een andere aanpak van het Facilitair Beheer systeem introduceren, onderhandeling met systeemeigenaren van aan te sluiten omgevingen.

Wat zijn de resultaten?

IAM omgeving ingericht op basis van het framework IMRA 4.0, diverse koppelingen met ondermeer het AD, het  Rijksportaal, de Servicedesk en de facilitaire omgeving FM Haaglanden.

Het volledige systeem wordt beheerd en uitgebreid door Trusted-ID.

Kijk ook eens naar onze andere projecten