Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  • Workload vermindering voor de aangesloten ketenpartners.
  • Verbeteren en uniformeren van de levenscyclus van hulpmiddelen (aanvraag, uitleveren, en weer intrekken).

Wat was het project bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland?

RVO had de behoefte om op een gestructureerde manier door middel van profielen medewerkers hulpmiddelen te kunnen leveren. In een profiel, gebaseerd op de functierol en de organisatierol, zijn facilitaire zaken opgenomen zoals een toegangspas, maar ook ICT-gerelateerde zaken als applicaties, toegang tot shares en autorisaties in systemen.

Doelstelling was vanuit één portal de verschillende werkstromen die nodig zijn aan te sturen. De regie op het proces wordt daarmee gecentraliseerd, de manager ontzorgt.

Wat waren de uitdagingen bij de implementatie van Trusted-ID oplossingen?
Afstemmingen tussen diverse partijen (Topdesk, Dictu en EZ Kerndepartement) was essentieel in dit traject. Doordat de verschillende partners ieder hun eigen volwassenheidsniveau hebben betekende dit dat de IAM oplossing een grote flexibilitet met betrekking tot de aansturing van het proces nodig had.

Wat zijn de resultaten?
De Asset management module van IBIS stelt de klant in staat profielen samen te stellen die gekoppeld aan functie en organisatie automatisch voor de juiste hulpmiddelen zorgen als een medewerker instroomt, dan wel doorstroomt.

De module is aangesloten op het standaard in-, door- en uitstroomproces van medewerkers, waardoor de actualiteit van de gegevens is gegarandeerd.

Verschillende ketenpartners krijgen op de door hen gevraagde wijze gegevens aangeleverd, en kunnen op de door hen aangegeven wijze retour informatie leveren.

Kijk ook eens naar onze andere projecten