Raad van State

  • Bestaande identiteiten uit de afsprakenstelsels worden benut voor toegang tot de digitale portalen van de rechtspraak keten.
  • Geen nieuwe identiteiten (accounts) nodig voor het verschaffen van toegang.
  • Afdwingen van two-factor authenticatie hetgeen al voorzien wordt door de afsprakenstelsels zelf (betrouwbaarheidsniveau’s) en niet additioneel geimplementeerd hoeft te worden.

Wat was het project bij de Raad van State?

In aansluiting op het rechtspraak brede project Kwaliteit en Innovatie (KEI) volgden de Raad van State en de Hoge Raad der Nederlanden het verzoek van de minister van VenJ om de rechtspraak digitaal toegankelijk te maken. De Raad voor de Rechtspraak, de Raad van State en de Hoge Raad werkten hierbij nauw samen. Binnen het concept van digitalisering werd in een portaal voorzien waarin rechtzoekenden (en/of hun rechtsvertegenwoordigers) toegang hebben tot de bestuursrechtspraak van de Raad van State resp. de cassatierechtspraak van de Hoge Raad. Hierbij moesten procespartijen gebruik gaan maken van een digitaal portaal om een procedure te starten, documenten aan te leveren resp. te ontvangen, om (delen van) het dossiers in te zien, de status van hun zaak te volgen etc. De digitale portalen van de Raad van State en de Hoge Raad moesten gebruik maken van de bestaande afsprakenstelsels eHerkenning, Advocatenpas en DigiD om de authenticiteit van gebruikers van het portaal vast te stellen. Voorzien is in een federatiedienst op basis van Microsoft Active Directory Federation Services die enerzijds gekoppeld werd aan de digitale portalen en anderszijds gekoppeld werd aan de afsprakenstelsels.

Wat waren de uitdagingen bij de implementatie van Trusted-ID oplossingen?
De incompatibiliteit tussen enerzijds Active Directory Federation Services die de SAMLv2 SPLite en IDPLite profielen standaard hanteert en de afsprakenstelsels eHerkenning, Advocatenpas en DigiD die enigzins afwijken van de SAMLv2 standaard (Metadata). Deze incompatibiliteit is verholpen door tussen de afsprakenstelsels en Active Directory Federation Services protocol translatie (correctie) te laten uitvoeren.

Wat zijn de resultaten?
Burger, advocaat en bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekeraar kunnen via Single Sign-On inloggen op het bestuursrechtspraak portaal en online een proces afhandelen.

Kijk ook eens naar onze andere projecten