Agentschap Telecom

  • Er is een volledig audit trail beschikbaar vanaf het opvoeren van een medewerker, tot en met het toekennen (en gebruiken) van de autorisaties.
  • Door aansluiting op het standaard in-, door- en uitstroomproces is de actualiteit van de gegevens gegarandeerd.

Wat was het project bij Agentschap Telecom?

Op basis van enkele audit resultaten ontstond bij Agentschap Telecom (AT) de behoefte om precies en met een beter audit-trail aan te kunnen tonen welke rechten een medewerker onder welke condities heeft gekregen.

In het project is AT aangesloten op de centrale Identity & Access management voorziening van Economische Zaken, en worden met behulp van functie- en organisatieprofielen geautomatiseerd de juiste rechten aan medewerkers toegekend.

Wat waren de uitdagingen bij de implementatie van Trusted-ID oplossingen?
Doorlooptijd was een belangrijk uitgangspunt. Een medewerker die nieuw wordt opgevoerd moet binnen 30 minuten in de verschillende operationele applicaties bekend zijn.

Verder was het belangrijk dat op basis van een audit trail duidelijk is wie, wanneer, en onder welke voorwaarden bepaalde rechten heeft gekregen.

Wat zijn de resultaten?
Door aan te sluiten op de bestaande IAM oplossing van EZ en de daarin opgenomen Asset management module was het mogelijk de gevraagde doorlooptijd terug te brengen tot 20 minuten.

Medewerkergegevens worden vanuit diverse bronnen aangeleverd en via de centrale voorziening beschikbaar gesteld. De self service portaal daarop stelt Agentschap Telecom in staat beheer te voeren op de eigen medewerkers en de inrichting van haar functieprofielen en organisatierollen.

Kijk ook eens naar onze andere projecten