Identity Management

Geavanceerd webportaal

IBIS Identity Management  is een web portaal voor het (pre)registreren en verrijken van identiteiten uit verschillende (gezaghebbende) bronnen.

 

Life Cycle Management

IBIS is de basis voor het correct beheren van identiteiten tijdens hun levenscyclus en biedt de functionaliteit om de registratie van personen of identiteiten goed te keuren, te wijzigen en te verrijken met extra informatie.

 

Self Service

Op het Self Service Portaal kan de medewerker zijn of haar persoonlijke pagina verrijken met extra informatie en/of een foto. Wijzigingen worden eventueel door IBIS geverifieerd en geformaliseerd.

 

Gebruiksvriendelijk

De IBIS Interface is ontstaan in nauwe samenwerking met gebruikers uit de profit- en non-profit sector. Het is eenvoudig en intuïtief in gebruik. IBIS is bovendien zo flexibel ingericht, dat het zelfs in de meest complexe organisaties kan worden toegepast.

 

Vrij beschikbaar voor de overheid

IBIS Identity Management is ontwikkeld in opdracht van en in nauwe samenwerking met het MinBZK, MinAZ, MinSZW en MinEZ. Het is vrij beschikbaar voor alle departementen binnen de Nederlandse overheid.

Kernfunctie

IBIS maakt het mogelijk om  identiteit-gegevens onafhankelijk van de doelbestemming van de bron op te slaan. Elk doelsysteem kan zo (automatisch) aangestuurd worden, afgestemd op haar eigen specifieke behoefte. Veilige- en efficiente Toegang- en Autorisatie komen hiermee binnen handbereik.

Medewerkerregistratie

Alle stakeholders kunnen in het IBIS Portaal worden verwerkt. Dit kunnen medewerkers zijn maar ook externen of andere belanghebbenden die toegang moeten krijgen tot bepaalde (informatie) systemen of ruimtes. Dit gebeurt onafhankelijk van bijvoorbeeld het specifieke doel waar het aanvankelijk voor is ingericht, zoals een HR systeem of Facility Management systeem. Zo word het mogelijk om profielen aan te maken afgestemd op de behoefte van elk willekeurig afnemend systeem op basis waarvan gekoppeld kan worden en betrouwbare toegang tot de diensten kan worden verleend. Denk hierbij aan (geautomatiseerde) toegang tot een ServiceDesk, een Facility Management systeem, een CRM systeem of fysieke toegang tot ruimtes en gebouwen.

Aanvraagdossiers

Met behulp van IBIS is Asset management te ondersteunen. Deze functionaliteit maakt het opstellen van profielen en daaraan gekoppelde producten zoals applicaties en rollen mogelijk. Vanuit de toekenning van deze profielen worden automatisch wijzigingen doorgevoerd in gekoppelde systemen of kunnen producten bij leveranciers worden aangevraagd.

Pre-registratie

Om de doorlooptijd voor registratie van medewerkers te verkleinen ondersteunt IBIS koppelingen met WID scanners. Vanuit die koppeling kunnen medewerkers correct en volledig worden vastgelegd in IBIS, zodat opvolgende processen sneller kunnen worden aangestuurd (e.g. fysieke toegang en toewijzing van faciliteiten).

Rollen en Rechten

Het autorisatiemodel van IBIS is rol gebaseerd. Rollen kunnen automatisch via lidmaatschap van een AD security groep worden toegekend of handmatig vanuit de IBIS interface. Voor elk object in IBIS (van pagina tot knop en invoerveld) is op deze wijze de autorisatie te regelen.

IBIS wordt gebruikt bij de volgende klanten

IBIS is in 2009 bij het Ministerie van BZK ontwikkeld en geëvolueerd tot een volwaardige IAM portaal oplossing. In de loop der tijd zijn diverse functies toegevoegd die bij de praktische toepassing van Identity Lifecycle Management onmisbaar zijn gebleken (e.g. pre-registratie).

Meer weten over IBIS?

Of wilt u misschien een demonstratie? Neem contact op via +31 88 427 16 55 of stuur ons een bericht!