Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 

Wat was het project bij het Ministerie van Economische Zaken?

IAM Requirements Assessment inclusief Functioneel- en Technisch ontwerp. Implementatie van IAM Framework conform NL overheids standaard. Aansluiten Agentschappen op het Framework en koppelen met P-Direkt, de Service Desk en het AD evenals met de Rijks directory en FM Haaglanden.

Wat waren de uitdagingen bij de implementatie van onze oplossingen?

Fusie MinLNV en MinEZ. Processen in kaart brengen, scope creep, awareness creëren,  vele wisselingen van verantwoordelijkheden, onderhandeling met systeemeigenaren van aan te sluiten omgevingen.

Wat zijn de resultaten?

IAM op basis van het Framework IMRA 4.0 en Microsoft ILM. IAM EZK is het meest uitgebreide en complete IAM framework, dat Trusted-ID ooit heeft geïmplementeerd (30+ koppelingen).

Beheer van de omgeving wordt samen met DICTU uitgevoerd.

N

Onderhoudskosten drastisch verminderd

N

Eenduidige en geactualiseerde registraties

N

Koppelingen tussen IaM en bron/doelsystemen

N

Personen van MinEZ, Diensten en Agentschappen opgenomen in IaM-omgeving

N

Pre-registratie van Identiteiten in IBIS

N

Verbetering en vereenvouding van Fysieke toegang door middel van Rijkspassen systeem

N

Verbeteren en uniformeren van de levenscyclus van identiteiten (instroom, doorstroom, uitstroom)

N

Automatisch uploaden van persoongevens naar Rijksadresgids

N

Workload vermindering voor IT-afdeling beheer

N

Mogelijk maken van fusies en splitsingen en samenwerkingsverbanden van ministeries en agentschappen

N

Maken van account is in een half uur geregeld ipv 1 week doorlooptijd.

  • IBIS (Multi-tenant) 50% 50%
  • ADFS 60% 60%
  • TreeManager 45% 45%
  • Card Systems 55% 55%
  • Diverse koppelingen en maatwerk 70% 70%
  • P-Direkt (SAP) koppeling 40% 40%
  • Asset management 80% 80%
  • DICTU Cloud werkplek Connector 75% 75%

Medewerkers

Meer informatie
Bij het Ministerie van economische zaken (MinEZ) zijn ruim 10.000 mensen in vaste dienst. Daarnaast kent het ministerie honderden personen met een tijdelijk dienstverband, externe medewerkers en stagiaires. De 3 voormalige departementen en vrijwel iedere bedrijfsvoeringdirectie binnen MinEZ houden een eigen registratie van personen bij voor eigen doeleinden. Voor iedere registratie worden separate werkzaamheden uitgevoerd om die registraties actueel te houden.

De drie voormalige departementen beschikken daarnaast over een eigen systeem waarin de identiteiten van personen binnen het departement zijn opgeslagen. De onacceptabele cumulatieve kosten van onderhoud van al deze systemen, naast de grote kans op inconsistentie van gegevens, heeft ertoe geleid dat een enkel IaM systeem zal worden geïmplementeerd. Dit systeem moet als bron gaan dienen voor alle andere persoonsregistraties.

MinEZ heeft ervoor gekozen het door Trusted-ID gebouwde IaM systeem op basis van IMRA en IBIS uit te breiden en tegelijkertijd de andere persoonsregistratie systemen uit te faseren.

De volgende doelstellingen voor uitbreiding van de IMRA omgeving zijn:

Realisatie van een IaM-omgeving op basis van IMRA 3, waarin alle personen zijn opgenomen van zowel MinEZ als de Diensten en Agentschappen. Daarbij het overzetten van de identiteitsgegevens van de medewerkers uit het personen systeem van voormalig MinLNV en in het systeem van MinVROM;
Pre-registratie van Identiteiten in IBIS;
Realisatie van diverse koppelingen tussen IaM en bron/doelsystemen;
Koppeling van IaM met de Rijksadressengids.
De systemen van het voormalige MinVROM en het voormalige MinLNV met het MinEZ systeem. Verder zijn koppelingen (digikoppelingen) gerealiseerd met interdepartementale systemen als FMIS, P-Direkt en de Rijksadresgids. IBIS wordt MinEZ breed ingezet om personen/aanstellingen te (pre-)registreren.

Naast functionele uitbreidingen van het MinEZ IaM systeem zijn inmiddels diverse koppelingen met bron- en doelsystemen gerealiseerd

Meer weten?

Neem contact op via +31 88 427 16 55, meld je aan op onze nieuwsbrief of stuur ons een bericht
Bel mij terug