Privacy Statement

Inleiding

Dat klanten en bezoekers van onze website van essentieel belang zijn voor onze activiteiten en bestaan is voor Trusted-ID een gegeven. Wij hechten daarom veel waarde aan bescherming van persoonlijke gegevens van onze klanten of website bezoekers. En de ons toevertrouwde persoonlijke data worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en op hoogwaardige wijze beveiligd bewaard.

 

Als wij in dit privacy statement spreken van “uw gegevens” hebben wij het over persoonlijke gegevens, zoals een naam, contactgegevens en relevante betaalgegevens, die wij van u ontvangen wanneer u onze website bezoekt, wanneer wij een interactie met u aangaan of die u ons op andere wijze zelf verstrekt.

 

Verzamelen van Persoonlijke data

Trusted-ID bewaart en gebruikt uw gegevens slechts in het kader van door ons te verlenen diensten en voor het versturen van door u aangevraagde informatie zoals met betrekking tot publicaties, abonnementen, trainingen of andere diensten of contacten.

 

Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van interessante producten of diensten van Trusted-ID en/of zorgvuldig geselecteerde andere partijen en van eventuele wijzigingen daarin. Hierbij tracht Trusted-ID rekening te houden met uw interesses en voorkeuren.

 

Voor de goede orde merken wij op dat verwerking van uw gegevens steeds zal gebeuren binnen de kaders die de regelgeving op het gebied van privacy ons voorschrijft. Uw gegevens zullen door ons daarom niet langer bewaard worden dan noodzakelijk en geoorloofd is.

 

Het gebruik van uw gegevens zonder uw toestemming buiten de hierboven geschetste situaties zullen wij alleen toepassen indien wij het urgente belang daarvan kunnen verantwoorden, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen of vast te stellen.

 

Wat we in elk geval nooit doen is uw gegevens doorverkopen aan andere partijen of uw gegevens met andere partijen delen voor marketing doeleinden. Uw gegevens verstrekken wij alleen aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of op uw specifieke verzoek.

 

Partners van Trusted-ID

Trusted-ID werkt via verschillende websites en nieuwsbrieven samen met partners. Partners bieden veelal de gelegenheid tot een dialoog, bijvoorbeeld door het achter laten van uw gegevens in ruil voor een kennisdocument. Wanneer u reageert op een uiting van een partner door middel van een antwoordformulier, zoals het downloaden van een artikel of de registratie voor een nieuwsbrief, maakt u zichzelf bekend bij deze partner. Daarin heeft u dus zelf een keus. De partner kan u vervolgens benaderen voor een aan de response gerelateerde follow-up.

 

Gebruik van Cookies

Trusted-ID kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt voor uw gebruiksgemak. De website kan u door een cookie bij uw eerstvolgende bezoek bijvoorbeeld herkennen. De website kan zo speciaal op uw wensen afgesteld worden, om uw verblijf op onze websites nog plezieriger te maken.

Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser (door in uw browser ‘cookies off’ in te stellen). Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

 

Wijzigingen

Trusted-ID behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wanneer u gedurende een langere periode geen gebruik heeft gemaakt van onze  producten of diensten, adviseren wij u daarom het privacy statement van Trusted-ID opnieuw door te nemen. Heeft u met ons een contract afgesloten? Dan zullen wij u gedurende de termijn van het contract op de hoogte stellen indien sprake mocht zijn van een inhoudelijk substantiële wijziging.

 

Uw vragen of opmerkingen

Heeft uw vragen over dit privacy statement of over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan? Uiteraard zijn wij steeds bereid hierover duidelijkheid te verschaffen.

Wenst u in de bij ons bekende gegevens een wijziging of een correctie door gevoerd te hebben? Neem ook dan contact met ons op.

Ook wanneer u geen prijs (meer) stelt op informatie over producten of diensten, kunt u ons dit schriftelijk meedelen. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen.

 

Uw opmerkingen of verzoeken ontvangen wij graag in een bericht voorzien van uw naam, contactgegevens en e-mail. Richt dit bericht aan Trusted-ID,  afdeling Privacy, Oranjestraat 11, 2514JB Den Haag, of in een e-mail aan helpdesk@Trusted-ID.eu.

 

 

Bel mij terug