Contextual relationships defined

Complexe relaties onderhouden

In TreeManager worden hiërarchische structuren geregistreerd. Deze structuren kunnen op elk gewenst niveau aan elkaar worden gerelateerd, waardoor fijnmazige overerving van metadata plaatsvindt.

 

Bron verrijking

Hiërarchische structuren kunnen worden geïmporteerd uit elke gewenst systeem. Een structuur kan vervolgens worden verrijkt en aangeboden aan andere systemen.

 

Flexibel en dynamisch

Er is geen limiet aan het aantal te beheren structuren. Het ontwerp en de metadata van een structuur zijn on-the-fly te wijzigen. Wijzigingen kunnen via plugins real time worden doorgevoerd naar externe systemen, of worden uitgelezen via de aanwezige REST API.

 

~

Veilig en controleerbaar

Elke wijziging aan gegevens wordt geregistreerd. Met behulp van ACL’s kunt u fijnmazige autorisaties inregelen op een structuur en de metadata. Gebruik plugins om te authentiseren en autoriseren tegen een extern systeem zoals Active Directory, LDAP of een mainframe.

 

Het complete systeem is te beheren via een web interface

Formele- en uitvoerende organisaties

De organisatie is een levend organisme dat zich voortdurend aanpast aan de veranderende werkelijkheid. De structuur, de taken en de stakeholders van de organisatie veranderen dagelijks. De formele organisatie, zoals bekend bij HR en de uitvoerende organisatie zijn vaak totaal anders ingericht. TreeManager maakt dit verschil inzichtelijk, beheersbaar en auditeerbaar.

Translatie van de formele- naar de operationele organisatiestructuur

HR systemen, facilitaire systemen, CRM systemen, allemaal hanteren ze hun eigen organisatiestructuur. Het is een uitdaging om deze structuren in lijn te houden, omdat ze in elk systeem een andere toepassing dienen. Maar waarom zou u ze gelijk willen houden? TreeManager stelt u in staat om de verschillende organisatiestructuren op elk gewenst niveau aan elkaar te koppelen. Hierbij is het tevens mogelijk om additionele metadata toe te voegen aan de organisatieonderdelen en deze over de structuren heen te laten overerven. Uitvragen van de juiste gegevens voor een organisatieonderdeel is eenvoudig middels de aanwezige web service en modulaire plugin structuur. Zo kunt u ook via uw IDM systeem de formele organisatie in TreeManager inbrengen en vervolgens kunt u in de rest van de keten automatisch de operationele structuur gebruiken.

Het beheren van fileshares

TreeManager stelt een organisatie in staat om het beheer van fileshares in de handen van de eindgebruiker te leggen. Op basis van de fijnmazige autorisatiestructuur kunnen eindgebruikers zelf shares aanmaken, onderhouden en verwijderen. Tevens kunnen rechten en additionele metadata per share worden bijgehouden. Door middel van plugins en een web service vindt de daadwerkelijke (de)provisioning van de shares plaats.

Het onderhouden van afdelingen

In TreeManager worden afdelingen geregistreerd. Op de afdeling kunnen één of meerdere groepsmailboxen worden opgegeven die real-time worden opgehaald uit de Exchange omgeving. Tevens kan per afdeling worden bijgehouden wat de afdelingsfolder is en kunnen de folders alsmede bijbehorende groepen en rechten automatisch worden aangemaakt. Bovendien kunnen aan individuele personen rechten worden toegekend op de afdelingsfolder en/of mailbox(en).

Fusies en Overnames

TreeManager is het ideale gereedschap voor een dynamische organisatie. Onmisbaar bij  fusies, overnames of het opzetten van project organisaties.

Treemanager wordt o.a. gebruikt bij de volgende klanten

Klik op een foto om te zien hoe Treemanager bij onze klanten gebruikt wordt.

Meer weten over Treemanager?

Of wilt u misschien een demonstratie? Neem dan contact op via +31 88 427 16 55 of stuur ons een bericht!

 

Bel mij terug