Performance Scorecard release notes

Release 1.3

Changes:

ID Titel
91 Algemene Settings pagina aangemaakt met basis instellingen
500 Backend van PSC naar EXT
503 Datasets hebben referentie naar de datasource
1350 PSC Excel import naar een plugin verhuizen
494 Data ophalen uit een generieke interface via views en queries
807 Bij definiëren van dataseries; meervoudige dataseries tegelijkertijd kunnen toevoegen
568 Dataseries moeten verwijderd kunnen worden bij ’t definiëren van datasets
819 Lijst met EXT aanpassingen
112 PSC werkt nu ook na SmartAssembly
2313 PSC EXT.NET geüpdatet van 3.2 naar 3.3
2379 Dataset referentie met modules moeten opgeslagen worden in een tabel
811 Bestaande datasets kunnen ge-edit worden
2194 Meerdere dataseries toevoegen vullen ook de bovenste dataserie
2579 “Use first row as series name” functionaliteit aanpassen
2597 Bij aanmaken van een nieuwe sectie kunnen nu modules toegevoegd worden
Release 1.2

Changes:

ID Titel
20 Bij inladen Excel sheets specifieke data ranges kunnen lezen, selecteren en gebruiken
266 PSC password protected maken wanneer je ernaar navigeert
186 PSC moet in sommige gevallen de waarde van een excel niet tonen
391 Grafiek modules aanpassen zodat ze met nieuwe datasource/datasets kunnen werken
Release 1.1

Changes:

ID Titel
1 OAuth registratie en authenticatie regelen (Afschermen settings pagina tussen publiek en gebruikers (1))
8 Afschermen settings pagina tussen publiek en gebruikers (2)
10 HTML module moet ook displayname renderen
12 Barchart krijgt een instelbaar X-as en Y-as range
14 Horizontale Navigatie functionaliteit toevoegen in de headerbalk
105 Knop “register” bij login pagina verbergen
Bel mij terug