Identity Management

g

Samenwerking met FIM

IMRA past naadloos in de FIM architectuur van Microsoft en biedt naast de Microsoft voordelen nog vele extra mogelijkheden.

Lagere kosten

IMRA maakt het mogelijk snel, flexibel, tegen lage kosten een veilige- en betrouwbare (geautomatiseerd) toegang te realiseren.

Verkorting Implementatietijd

IMRA biedt standaard een groot aantal instellingen die in vrijwel alle andere IAM oplossingen custom moeten worden gecreëerd. Dit verkort de implementatietijd dramatisch t.o.v. andere oplossingen.

Compliancy

Bedrijfs policy, regelgeving en wettelijke richtlijnen rond privacy en gegevensbeheer zijn eenvoudig te implementeren en kunnen afgedwongen worden.

Vrij beschikbaar voor de NL overheid

IMRA is mede ontwikkeld in opdracht van en in nauwe samenwerking met het MinBZK, MinAZ, MinSZW en MinEZ. Het is vrij beschikbaar voor alle departementen binnen de Nederlandse overheid.

Loose Coupling

Losstaande modules zijn zodanig gekoppeld, dat alle componenten niet of nauwelijks gebruik maken van de definitie van andere componenten waardoor een grote mate aan flexibiliteit wordt bereikt. Zo kun je AD groepen beheren en accounts aanmaken (volgens de naamconventies) en willekeurig elk systeem koppelen. IMRA kan processen triggeren (pas aanvraag, automatische personal folder aanmaak) en IMRA kan workflows en facilitaire voorzieningen initiëren.

Beveiliging

Ondersteuning van de beveiliging van de informatie. Goed geregelde toegang (fysiek en logisch) en autorisatiemanagement.

Toegangs- en Autorisatie Management

Doelsystemen zoals CMS en Facilitair beheer worden voorzien van de juiste identiteitsgegevens, opdat een toegangspas, een SmartPhone of een laptop op de juiste manier en op de juiste plaats aan de juiste persoon kan worden toegekend.

Meer weten over IMRA?

Of wilt u misschien een demonstratie? Neem dan contact op via +31 88 427 16 55 of stuur ons een bericht!

Bel mij terug