IBIS release notes

Release 4.88

Updates en nieuwe features


 Algemeen

 • IBIS configuratie import/export is uitbreidt met de actieknoppen en Tasks context
 • IBIS Cleanup taken werken efficiënter en timeouts worden beter voorkomen
 • Het bepalen van een manager-organisatie combinatie is fijnmaziger in te richten
 • Bredere ondersteuning van formele- en functionele managers in de Mijn Afdeling pagina
 • GroupTypes in TypeDienstverbandHoofdgroep zijn verbeterd
 • IBIS werkt multi-cloud (Google)
 • IBIS werkt multi-cloud (Amazon Web Services)
 • Tablerows zijn voorzien van een unieke identifier t.b.v automatische testen
 • BPI simulator connectie verbeterd
 • Losse DataSetTriggerfunctionaliteit is verwijderd en verwerkt in de algemene werking van de
  DataSet.
 • IDM nummer generatie is beschikbaar gemaakt voor het WidDossier object
 • Tabel ‘ministeries’ verwijderd.
 • CustomStatus functionaliteit bestaat niet meer
 • RIN functionaliteit is overbodig geworden en ondervangen in andere functionaliteiten
 • DossierLogs die niet meer gebruikt worden kunnen automatisch verwijderd worden
 • Overbodige knoppen zijn verwijderd

API

 • Alle dossier types, t.o.v. de paar types die voorheen beschikbaar waren, zijn beschikbaar
  gemaakt in de API.
 • Locatie beschikbaar in REST-API

Security:

 • Selfservice is strenger ingericht met overschrijvende rechten
 • IBIS knoppen reageren op ACL restricties
 • Statusknoppen zijn losgekoppeld van ACL
 • IBIS kan normaal werken wanneer zwakke encryptie is uitgeschakeld
 • De lengte van ACL Restrictions is uitgebreid om minimaal 1000 karakters aan te kunnen.
 • Async:False is uitgefaseerd.

Model uitbreiding

 • Er is nu een IBIS Register voor het bijhouden van unieke waarden
 • De IBIS queue is uitgebreidt met een Run ID attribuut.
 • Het organisatie object is uitgebreid met extra attributen.
 • 42_03 BIG registratienummer is opgenomen op het IdentiteitDossier
 • Het WidDossier object is uitgebreid met de attributen geboorteplaats en partnernaam
 • Het PbsDossier object is uitgebreid met extra attributen
 • AliasDossier attribuut 09_73_Alias_ADlastLogon is omgezet naar type BIGINT
 • Eigenschap: “Orphaned Since” is toegevoegd aan het register.

Usability verbeteringen en instellingen

 • Historie van een asset kan ingezien worden
 • Verbeterde gebruiksvriendelijkheid AVD Werkvoorraad pagina en opties
 • Zoekcriteria blijven nu altijd staan na uitvoering van een zoekactie
 • Er kan nu gekozen worden, per gebruiker, welke pagina als IBIS startpagina gebruikt moet
  worden
 • Hamburgermenu items zijn opgenomen als knoppen zodat die fijnmazig aan- en uit gezet, en
  geautoriseerd, kunnen worden
 • Paginabeschrijvingen nemen de naam van de pagina over (welke configureerbaar zijn)
 • Betere scaling van (sub)menu’s bij verkleinen van (browser)scherm
 • De IBIS applicatienaam verwijst nu naar de (nieuwe) homepage
 • De landingspagina heeft persoonlijke welkomstberichten die ingesteld kunnen worden
 • De (configureerbare) titelpagina van IBIS wordt nu ook getoond in het tabblad van de
  browser
 • Bij een gebruiker met beoordelaars/managersrol e.d. kan worden ingesteld dat de (nieuwe)
  landingspagina toont of, en zo ja hoeveel, contracten er beoordeeld moeten worden
 • Bij een gebruiker met beoordelaars/managersrol e.d. kan worden ingesteld dat de (nieuwe)
  landingspagina toont of, en zo ja hoeveel, asset aanvragen er beoordeeld moeten worden
 • Op de nieuwe landingspagina wordt getoond dat je SSPR nog moet instellen wanneer SSPR
  enabled is
 • De linkjes/knoppen in de statusbox in het iDossier bevatten nu ook icoontjes
 • De foto die bij het iDossier hoort wordt ook getoond op de (nieuwe) profielpagina
 • De “Mijn Afdeling” gedeeltes in de (nieuwe) profielpagina’s kunnen makkelijker
  ge(de)activeerd worden
 • Een organisatiepad dat eventueel leeg is, wordt automatisch berekend voordat de cache
  wordt gevuld
 • Back-buttons in pagina’s geopend binnen de iFrame gaan terug binnen een iFrame
 • Weergave van foto in (nieuwe) profielpagina is verbetered
 • Toevoegingen aan lokalisatie mogelijkheden (teksten connectors accordion)
 • Verbeteringen in de (nieuwe) profielpagina voor het doorlinken naar de juiste objecten
 • De nieuwe profielpagina is uitgebreid met een onderdeel waarmee de context gerelateerde
  items getoond worden (identity map)
 • TelefoonGids Zoekpagina toont niet meer direct alle zoekresultaten
 • Er is een realtime logger beschikbaar in IBIS.
 • De velden CC en BCC van de Workflow Activity Email kunnen nu ook argumenten verwerken
 • De toggle “Toon werkvoorraad aantal openstaand” is aangepast naar een dropdown menu
 • Subheader toegevoegd bij Werkvoorraad accordeon in de algemene instellingen
 • De Identity Map op de nieuwe profielpagina is uitgebreid met aan de identiteit gerelateerde
  items
 • De IBIS Connector heeft een aparte UI voor consultant
 • Workflow: Designer heeft meer ruimte
 • De status van een zoekresultaat worden nu te allen tijde getoond
 • Bij gebruik van status-knoppen wordt boven de knoppen getoond welke status de geopende
  dossier heeft
 • In de Mijn Afdeling / My Staff pagina zijn nu ook zoekvelden beschikbaar
 • Er is een compleet nieuwe UI voor de IBIS medewerker registratiepagina.
 • De overlays in de UI zijn consistenter gemaakt en zijn contextgevoelig.
 • De werking van statusknoppen (status zetten d.m.v. een actieknop) is verbeterd
 • De voorloop-spatie in naamgegevens valt nu automatisch weg wanneer geen aanhef is
  gekozen
 • Postback aanpassingen doorgevoerd op het invoerformulier (validaties)
 • IBIS Queue object uitgebreid met extra attributen
 • IBIS Queue inzichtelijker gemaakt met een nieuwe pagina
 • Oude schermen in UI2.0 “frame” zonder eigen menu
 • Pagina’s kunnen als favoriet toegevoegd worden aan nieuwe menu
 • De IBIS terug-knop is instelbaar
 • Het nieuwe menu geeft aan op welke pagina je zit
 • Verfijning in verwerking van naamgegevens, effectieve achternaam en voorletters
 • De “effectieve” attributen van naamgegevens zijn nu ook beschikbaar op de
  invoerschermen.
 • SelfService UI verbeteringen
 • Een delete keypress in de workflow vraagt om een bevestiging om de activiteit te
  verwijderen
 • IBIS resolved op aliasDossier pagina’s het IDM nummer niet meer (om een naam te tonen).
  In plaats daarvan wordt het IDM nummer getoond.
 • Fijnmazige autorisaties toegevoegd om de smtp-aliassen te beheren
 • Manager(s) word(en) real-time opgehaald en getoond in iDossier formulier.

Achtergrondtaken

 • Achtergrondtaken kunnen meermaals voorkomen en elk ingesteld worden met een eigen
  configuratie (contexts)
 • Achtergrondtaken worden niet meer simultaan uitgevoerd binnen dezelfde context
 • Mapping parameters voor de FetchTreeManagerOrganizations achtergrondtaak zijn
  uitgebreider
 • De LastSuccessRuntime van een achtergrondtaak kan geleegd worden t.b.v volledige
  verwerkingen
 • Het DetermineDataSetInOut proces kan niet meer simultaan draaien
 • Meerdere instances van mailconsumer zijn mogelijk
 • De taak SyncAutorisations kan handmatig gescheduled worden
 • De taak DetermineDatasetInOut is configureerbaar gemaakt voor het draaien van één
  dataset
 • Url op clipboard plaatsen van taak om uit te voeren.

Asset Management

 • In de koppelpagina van productgroepen staat de filteractie bij het toevoegen van een
  Functie nu by default op “OF”
 • Het is nu mogelijk om een default productstatus toe te voegen aan een
  ProductGroepProduct
 • Asset historie is uitgebreid met relationele overzichten
 • Primaire leveranciers kunnen niet meer direct verwijderd worden
 • In de ProductStatus accordeon van het koppelingenscherm is er een nieuwe kolom die de
  ProductStatus toont zonder dat je een extra bewerkingsscherm in hoeft
 • De Workflow Activity AddProductsByProductGroups houdt rekening met de vulling van de
  status in de koppeling ProductGroepProduct
 • Productgroepfilter naam aantal karakters uitgebreid
 • Tooltip toegevoegd bij organisatie item in de koppelingen pagina (Productgroep en Product)
 • De einddatum van assets uit gerelateerde idossier(s) is nu configureerbaar.
Release 4.85

Updates en nieuwe features

 

 • IBIS autorisaties (voormalig ACL Sync Tool) en authenticatie
  • Er is ter verbetering van de veiligheid een eigen pagina gemaakt voor IBIS autorisaties en authenticatie.
  • Autorisaties op auditlog is fijnmaziger zodat afhankelijk van de autorisaties API gegevens in de auditlog wel of niet ingezien kunnen worden.
 • iDossiers
  • Het aantal assets in bezit wordt nu ook getoond als een zoekresultaat bij het zoeken naar iDossiers
  • Op het Zoekscherm kan door Organisatiebomen gebladerd worden zonder dat het scherm volledig wordt ververst.
  • Er zijn nieuwe attributen en objecten opgenomen op het iDossier.
 • Aanvraagdossiers
  • Er is een overzichtspagina voor de netto, in-bezit, producten van relaties.
  • De sorteertekst van regels van Producten in een AanvraagDossier zijn nu ook aanpasbaar, zodat zelf bepaald kan worden welke sorteer opties er moeten zijn.
  • De Begin- en Einddatums van AanvraagDossier Producten volgen de Begin- en Einddatums van het AanvraagDossier. Deze wordt ook gecontroleerd.
  • Producten met een ProductStatus waarbij de “Intrek” eigenschap inactief is, worden getoond in AanvraagDossiers van het type “Intrek”.
  • Producten met een ProductStatus waarbij de “Intrek” eigenschap actief is, worden niet getoond in AanvraagDossiers van het type “Aanvraag”.
 • Asset Management 2.0
  • Op basis van het (recht op het) mogen zien van Producten wordt ook de autorisatie bepaald op het zien van Assets.
  • Uitgebreide autorisatie regels bepalen wanneer je assets en het Asset Overzicht kunt zien.
  • Wanneer een gebruiker Assets niet mag zien, word aangegeven dat er assets zijn die niet getoond worden vanwege (gebrek aan) autorisaties op die assets.
  • Vanuit het Asset Overzicht kunnen Producten in-bezit ingetrokken worden. Het is ook mogelijk om de NodigTot datum in te korten of verlengen.
  • Assets die in het intrekproces zitten worden gemarkeerd in het Asset Overzicht. De markering attendeert een accordeerder op een te ondernemen actie.
  • Assets krijgen automatisch een geldige Einddatum op basis van gerelateerde contracten.
  • In het Asset Overzicht is er inzage op de eigenschappen van assets.
  • Assets hebben een eigen OpmerkingenVeld.
  • De UI van het Asset Overzicht geeft de gebruiker informatie over relaties, status, tooltips, opmerkingen, en andere relevante gegevens.
  • Het Asset Overzicht differentieert tussen handmatig aangemaakte assets en automatisch aangemaakte assets. De mogelijkheden per methode kunnen geconfigureerd worden.
  • Er is een auditlog aanwezig op het Asset Overzicht en inzage kan per asset worden weergegeven.
  • Assets kunnen gesorteerd worden door te klikken op een kolom-header.
  • Naast ProductID’s worden nu ook retourwaardes gebruikt voor het controleren op het bestaan van een asset en/of een relatie.
 • Producten
  • CC en BCC e-mailvelden zijn toegevoegd aan Leveranciers.
  • Wanneer over een ProductGroep gehoverd wordt (bij het toevoegen aan een AanvraagDossier) wordt in een tooltip getoond welke Producten er in de ProductGroep zijn.
  • Datum Ingang Geldigheid is nu verplicht voor Producten, ProductGroepen, en Producten in een ProductGroep.
 • API
  • Enkele Objecten kunnen ontsloten worden via de OData API. De veldnamen mogen maximaal 30 karakters lang zijn.
  • Organisatie endpoint is beschikbaar gesteld voor CRUD.
  • Betere validaties en beschrijving van foutmeldingen.
 • IBIS ImportPlugin
  • Per import regel kan geconfigureerd worden of lege waardes wel of niet verwerkt moeten worden per mapping.
  • De ImportPlugin kan de PBSDossier tabel vullen.
  • De ImportPlugin is uitgebreid met extra logging.
 • Wachtwoord Services
  • Verbeterde gebruikerservaring door o.a. het vragen van extra bevestigingen na wijzigingen en visuele aanpassingen.
 • Workflow
  • Er is een workflow Activity bijgekomen voor het toevoegen van Producten aan een AanvraagDossier op basis van ProductGroepen.
  • Er is een workflow Activity bijgekomen die automatisch een intrekproces begint bij doorstroom en uitstroom.
  • Er is een workflow Activity bijgekomen die automatisch een TOPdesk ticket kan aanmaken.
  • AttributeValues uit TreeManager kunnen in de workflow van IBIS opgevraagd worden.
  • Workflow Activities kunnen binnen een workflow gekopieerd worden.
  • Er is een workflow Activity bijgekomen die voor een collectie in een argument een ForEach kan uitvoeren een specifieke activity.
  • Het datumformaat kan geconverteerd worden in de workflow.
  • De nieuwe RestMethod Activity:
   • Kan authenticeren tegen een OAuth API
   • Heeft ook een methode “HEAD” die enkel de response headers ophaalt
  • Een ContentUpdated Event kan acteren op (combinaties van) meerdere velden.
  • De volgende Objecten zijn toegevoegd aan de Data LookUp:
   • DataSet
   • AuditEntry
   • Organisatie
   • Sturingsgegevens
   • WidDossier
 • Usability verbeteringen en Instellingen
  • Workflow activities met dropdown lijsten kunnen nu met een property selectie makkelijker ingevuld worden.
  • DataSets zijn uitgebreidt met een omschrijving en kunnen in- en uitgeschakeld worden.
  • Ticketnummers in AanvraagDossier Productregels hebben een eigen class gekregen voor efficiënter gebruik en overzicht.
  • Sorteerfuncties in AanvraagDossier Productregels hebben een eigen CSS class gekregen om betere sturing te bieden op de sortering.
  • De AuditEntry pagina is voorzien van paging.
  • Uitgebreidere meertaligheid- en taalinstellingen.
  • DossierStatussen kunnen nu de eigenschap “Niet-Akkoord” hebben, net zoals er al een “Is-Akkoord” eigenschap bestond. Op deze status eigenschap is validatie actief.
  • Een RegEx kan nu met maximaal 1000 karakters gedefinieerd worden.
  • Er is een applicatie-brede terug-knop binnen IBIS die consistent op elke pagina aanwezig is. Deze knop vervangt alle oude terug-knoppen.
Release 4.84

Updates en nieuwe features

 

AanvraagDossier

 • Er is in een apart scherm een overzicht van de aanvraagdossier-producten die ‘in-bezit’ zijn (de Netto Producten pagina).
 • De tekst van de sorteerfunctie van productregels in de grid van een AVD kunnen aangepast worden
 • De Layout van het Callnummer in AVD’s was te smal. Dit is gecorrigeerd.
 • De productregels sorteerfunctie items hebben een CSS class.
 • De Begin- en NodigTot datums van AVD producten volgen het AVD begin en einddatum.

 

ACL Sync Tool

 • De ACL synctool heeft uit veiligheidsoverweging een aparte, eigen pagina.

 

Asset Management 2.0

 • IBIS heeft een Asset Object die beschikbaar is in de Workflow.
 • Vanuit het Asset Overzicht kunnen Assets die in bezit zijn verlengd worden.
 • Vanuit het Asset Overzicht kunnen Assets die in-bezit zijn ingetrokken worden.
 • Reeds ingetrokken Assets, maar nog niet geaccordeerd, worden gemarkeerd.
 • Het onderhouden (aanmaken, bijwerken, verwijderen) van Assets vanuit het Asset Overzicht is vergemakkelijkt.

 

Audit & Log

 • Fijnmazige authorisatie van audit log is nu mogelijk.

 

Workflow

 • Usability van (lange) dropdown menu’s is verbeterd met het tonen van zoekresultaten met contains i.p.v. StartsWith.
 • DataSets kunnen uitgeschakeld worden en zijn voorzien van omschrijvingen.
 • Export en Import van WF neemt ook DisplayName en Omschrijving mee.
 • Er is een WF activity gemaakt waarmee TOPdesk tickets automatisch aangemaakt kunnen worden.
 • De WF van IBIS kan TreeManager attributeValues opvragen.
 • Er is een WF activity voor het automatisch intrekken bij uitstroom en doorstroom.

 

Overige wijzigingen

 • Er zijn CC en BCC velden toegevoegd aan Leverancier.
 • Op DossierStatussen kan de eigenschap “Niet Akkoord” geactiveerd worden.
 • De “Niet Akkoord” eigenschap op DossierStatussen wordt gevalideerd.
 • IBIS ImportPlugin: ‘IgnoreEmptyValues’ per Mapping opnemen.

 

Release 4.83

Updates en nieuwe features

 

 • IBIS autorisaties (voormalig ACL Sync Tool) en authenticatie 
  • IBIS kan de identiteit van Azure (AAD) gebruiken als authenticatiemiddel; d.w.z. dat het mogelijk is met een Azure AD account op IBIS in te loggen.
  • De tool die verantwoordelijk is voor het verwerken/syncen van de correcte ACL’s/ autorisaties is uitgebreid met een ACL Full Sync functie t.o.v. enkel een sync-job voor de delta’s.
  • Het is mogelijk om in te loggen via Windows Authenticatie en OpenIDConnect authenticatie via Azure Active Directory
 • iDossiers
  • Het Zoekscherm van iDossiers onthoudt de zoektermen en zoekfilters nadat een zoekactie is gestart.
  • Betere sturing op uitgegeven IDM nummers. M.b.v. master-dossier verwijzingen in het IdentiteitenDossier database word de brongevende IDM-nummer gevonden.
  • Op het moment dat er iets veranderd in naamgegevens worden de velden op het iDossier en aliasDossier automatisch bijgewerkt middels de velden Effectieve Naamgegevens.
  • De ObjectDataSource is vervangen voor betere compatibiliteit binnen klantomgevingen.
 • Aanvraagdossiers

  • Dienstverband Functiecodes worden nu ook overgenomen in aanvraagdossiers. Hiermee kunnen producten toegekend worden o.b.v. productgroep en functiecode.
  • De Auditlog/DossierHistory knop is niet meer zichtbaar bij het aanmaken van een nieuw AVD. Pas na Opslaan is de knop aanwezig.
 • Aliasdossiers 
  • De laatste login wordt bijgehouden in het aliasdossier.
  • De Organisatie en AliasDossier ondersteunen nieuwe attributen t.b.v. provisioning van Company naar AD.
 • API is uitgebreid 
  • API Organisatievelden zijn verder uitgebreid.
  • Er worden endpoints beschikbaar gesteld door de IBIS API die kunnen dienen voor automatisch gegenereerde XML berichten bedoeld om identiteiten aan te maken. Deze kunnen geautoriseerd worden.
 • ExternalKey ondersteuning 
  • Ter vervanging van de External-ID is IBIS ook compatible met het ExternalKey veld in TreeManager waarmee functie opgezocht kan worden.
 • Wachtwoord Services

  • Foutmeldingen betreffende wachtwoorden, bijv. foutieve invoer, kunnen nu ook aangepast worden.
 • Workflow
  • De Log Activity kan gedefinieerd worden met een Logger Naam. De Logger Naam komt in de dropdown lijst van Loggers te staan in IBIS Logging.
  • Het Event ContentUpdated kan op veldniveau geconfigureerd en getriggered worden. D.w.z. dat de workflow af kan gaan na een update op een specifiek veld van bijv. een iDossier.
  • Er is een Delete Activity toegevoegd. Hiermee kunnen objected verwijderd worden.
  • Events en Activities hebben een DisplayNaam en Beschrijving. D.w.z. dat elk onderdeel een naam kan krijgen dat getoond wordt in de workflow-boom; en bij een hover is de beschrijving te zien.
  • De Update Activity is efficiënter gemaakt door meerdere updates te kunnen configureren/plaatsen in dezelfde Update Activity. Voorheen moest elke update een eigen Update Activity hebben.
  • Activities kunnen nu naar wens gesleept worden binnen de workflow boom.
  • Workflows kunnen nu geëxporteerd en geïmporteerd worden. Dit maakt het delen van workflows makkelijk.
   • De Import/Export functionaliteit is uitgebreid met scenario’s betreffend matching op bestaande workflows, en opties m.b.t. overschrijven en naamgeving.
  • CreateResource Activity: Hiermee kunnen nieuwe resources, zoals een AliasDossier, automatisch aangemaakt worden n.a.v. een Event en met precieze configuratiemogelijkheden.
  • De CreateArgument Activity is efficiënter gemaakt door meerdere arguments in één activity te kunnen ontwerpen. Elk argument binnen de activity kan naar wens gewijzigd of verwijderd worden.
  • De CreateArgument Activity is uitgebreid met de mogelijkheid dat objecten via queries binnen de workflow opgehaald kunnen worden en als argument gebruikt kunnen worden.
  • Er is een ArgumentDecision Activity die controle kan uitvoeren op een workflow argument. Deze activity kan omgaan met collecties, dossiers, en base types.
  • De workflow Value Evaluator is verder uitgebreid met String functies.
  • Het Timer Event is toegevoegd waarmee ingesteld kan worden dat een bepaalde workflow, om een X aantal minuten vanzelf gaat draaien.
   • Tevens worden delta’s om de 30 minuten verstuurd naar de endpoint met alle wijzigingen, per identiteit, van de afgelopen 30 minuten
  • Workflow activiteiten, en (veranderingen aan) workflows zelf, worden gelogd.
  • Wanneer een workflow een object heeft aangemaakt of heeft gewijzigd, wordt in de “CreatedBy” en “ModifiedBy” de naam van de workflow geplaatst (o.a. t.b.v. audit).
  • Relaties tussen objecten zijn verder uitgebreid.
  • Er is een Asset Object beschikbaar in de WF. Hiermee kan een workflow gemaakt worden die de producten die op dit moment “in-bezit” zijn bij een medewerker filteren.
 • Usability verbeteringen 
  • De Auditlog knop in nieuwe aanvraagdossiers is niet meer aanwezig. Dossier historie kan pas ingezien worden nadat een record is aangemaakt (d.w.z. na opslaan).
  • Het de-selecteren van een organisatie in een organisatieboom is nu mogelijk.
  • Er is efficiëntere paging op de Organisatie pagina
  • Datumformats zijn gelijk getrokken in aanvraagdossiers.
  • Er word nu standaard voor alle dossiers een dossiernummer aangemaakt.
  • Het veld Value in de CreateArgument Activity in de Workflow is groter gemaakt.
  • Het opzoeken van IDM-nummers is efficiënter en uitgebreider. Er kan gekozen worden op welke basis het IDM-nummer gezocht of gegenereerd moet worden.
  • Performance verbeteringen.
 • Bugfixes 
 • NB. Vanwege ExternalKey ondersteuning in IBIS Q2 (4.83) en TreeManager Q2 (2.2) werkt IBIS Q2 alléén met TreeManager 2.2

 

Bugfixes in 4.83.2/3/4/5/6

 • In de WF RestMethod Activity kan weer XML in de body opgeslagen worden
 • Bij het starten van IBIS zonder configuratie was er fout met de aanmaak van accordions, deze is opgelost
 • De IBIS ImportPlugin werkt weer naar behoren
 • Het opzoeken van IDM nummers o.b.v. naamgegevens kan weer uitgeschakeld worden
 • De Achtergrondtaak DetermineDataSetInOut werkt weer zonder foutmelding
 • Bij gebruik van de Querylizer verscheen een popup die niet weggeklikt kon worden, dit is verholpen
 • Verplichte velden zijn beter gevalideerd en niet met een akkoord-status opgeslagen worden
 • Het toevoegen van een nieuwe ontvanger in de Mail Configuratie resulteerde in een foutmelding, deze is opgelost
 • Bij contractverlenging bulkaanvragen worden de CreatedBy, CreatedDate, ModifiedBy, en ModifiedDate velden niet meer overgenomen van de originele dossiers
 • Het ModifiedBy veld wordt weer geüpdate bij iDossier updates
 • De PBS Dossier functionaliteiten werken weer naar behoren
Release 4.82

Updates en nieuwe features

 

 • ACL Synctool is vervangen door IBIS autorisaties. 
  • De tool die verantwoordelijk was voor het verwerken van de Acl’s in IBIS is uitgefaseerd en IBIS heeft deze functionaliteit overgenomen. Functioneel verandert er niets aan de werking van de autorisaties binnen IBIS alleen de verwerking is beter te sturen nu. Ook is de verwerkingssnelheid aanzienlijk verbeterd hierdoor omdat alleen delta’s verwerkt worden.
 • Security bij API toegang is verbeterd
  • IBIS heeft een nieuwe OData Api gekregen. Voor toegang tot deze Api zal een gebruiker lid moeten zijn van een Rol met “Api toegang” actief
 • Autorisaties op attribuut niveau in de OData Api
  • De objecten die in de OData Api beschikbaar zijn kunnen volgens het standaard autorisatie process van IBIS geautoriseerd worden in TreeManager.
 • Password Services

  • De Usability van de Self-Service Password Reset functionaliteit is verhoogd.
 • Usability verbeteringen:
  • CSS styling in de AVD werkvoorraad is verbeterd.
  • In de bulkaanvraag resultaten overlayscherm:
   • Is het dropdownmenu verbeterd door de download opties langer te tonen.
   • Zijn de accordeon headers verkleind.
   • Het aantallen kopieën wel/niet gemaakt staat nu achter de accordeon header i.p.v. ertussen en de kleuren van deze tekst zijn duidelijker.
   • De labels zijn verduidelijkt.
 • De SOAP service is verwijderd uit IBIS
 • Om het zoeken binnen bijzonder grote organisatiestructuren (met meer dan 2000 organisatieonderdelen) te faciliteren zijn er in het zoekscherm wijzigingen doorgevoerd waardoor gezocht kan worden op een oneindig aantal (neven)organisaties 
 • De logging is uitgebreid. Er kan nu gefilterd worden op een vanaf-datum, een t/m-datum en de applicatie binnen de IDM-keten 
 • Bugfixes 
Release 4.81

Wijzigingen

 • Resources kunnen opzoeken en bewerken.
  Wanneer in de IBIS configuratie gebruik gemaakt kan worden van resources voor bijvoorbeeld een label van een invoerveld, zal dit duidelijk zijn d.m.v. een dashed outline van het label veld. Wanneer je minimaal 2 karakters intypt zal IBIS de beschikbare resources filteren en tonen zodat eenvoudig geselecteerd kan worden.

IBIS identity management 481 a

 • Password change verbindingsstatus aangeven.
  Op de User Info pagina, onderdeel “Wachtwoord”, wordt aangegeven of de verbinding van de gebruiker beveiligd of onbeveiligd is. Wanneer een veilige verbinding wordt gebruikt wordt de volgende melding weergegeven: “U maakt gebruik van een beveiligde verbinding”. Wanneer een onveilige verbinding wordt gebruikt wordt de volgende melding weergegeven: “Let op! U maakt gebruik van een onbeveiligde verbinding”.

IBIS identity management 481 a

 

 • Workflow: StateChange state met optie “Leeg”.
  In de Workflow Activity “StateChange” kun je nu ook een lege waarde kiezen bij de status.
 • IdentiteitDossier aanmaken- en updaten vanuit Workflow.
  Er is een Workflow Activity “IdentityDossier” bijgekomen die ervoor zorgt dat IdentiteitDossiers o.b.v. voorgeselecteerde content (e.g. nieuwe iDossiers) automatisch een IdentiteitDossier aanmaakt of bijwerkt.
 • Uitbreiding van achtergrondtaak CreateAutomated WithDraw ApplicationDossiers.
  De achtergrondtaak is uitgebreid met een instelling waarin aangegeven kan worden na hoeveel dagen uitdiensttreding eventuele producten ingetrokken moeten worden. Standaard is dit 0 en dat betekent dat het intrekken plaatsvindt op moment van uitdiensttreding. Bijvoorbeeld “10” betekent tien dagen na uitdiensttreding.

IBIS identity management 481 c

 • Password Change Module Test Connection.
  Er is een knop in de applicatie instellingen van password modules waarmee beheerders kunnen controleren of de ingevoerde gegevens bij een password module correct zijn en de module dus kan communiceren met het doelsysteem.

IBIS identity management 481 d

 • Wachtwoord invoervelden masken met sterretjes.
  Het wachtwoord is niet meer zichtbaar in beeld wanneer het wordt ingevoerd. Dit is gedaan ter verbetering van de veiligheid.
 • Password Change door beheerder.
  Een functioneel beheerder kan op verzoek van een gebruiker het wachtwoord van de gebruiker resetten via het iDossier van de gebruiker. Een beheerder heeft toegang tot een knop “Wijzig wachtwoord” in het iDossier waarmee een reset mogelijk is.

IBIS identity management 481 e

 • IdentiteitDossier Flow: Bepalen veld 42.41.
  Het bepalen van de einddatum op een IdentiteitDossier is nu duidelijk geformuleerd middels de volgende regels:

  • De kleinste _01_41_Dienstverband_DatumEindeGeldigheid OF _02_41_Plaatsing_DatumEindeGeldigheid van het enige IDossier voor het Idmnummer,
  • Bij meerdere iDossiers de kleinste (_01_41_Dienstverband_DatumEindeGeldigheid OF _02_41_Plaatsing_DatumEindeGeldigheid) van het laatst geldige iDossier.
  • Bij geen geldig IDossier de kleinste _01_41_Dienstverband_DatumEindeGeldigheid OF _02_41_Plaatsing_DatumEindeGeldigheid van de laatst toekomstig geldige.
  • Bij geen toekomstig geldige de kleinste _01_41_Dienstverband_DatumEindeGeldigheid OF _02_41_Plaatsing_DatumEindeGeldigheid van de verlopen iDossiers.
 • Workflow: Notificaties versturen.
  Er is een nieuwe workflow Activity “SendEmail”. Deze activity kan notificaties verzenden via een SMTP server.
 • PBSDossier verhuizen naar WebPart.
  Het PBSDossier kan nu toegevoegd worden aan IBIS als een WebPart wanneer dat gewenst is. Dit betekent dat het geen onderdeel meer is van de standaard IBIS oplossing.
 • Workflow datasets voorzien van events SetIn en SetOut.
  De Workflow Engine heeft 2 nieuwe Activities gekregen, name DataSetIn en DataSetOut. Deze zijn bedoeld voor het volgende:DataSetIn: Als je in IBIS een dataset hebt aangemaakt zullen voor alle objecten die binnen de dataset vallen het DataSetIn-event getriggered worden. Hier kun je dus een workflow op laten starten.DataSetOut: Als je in IBIS een dataset hebt aangemaakt zullen voor alle objecten die in een DataSet vielen en dit niet meer doen het DataSetOut-event getriggered worden. Hier kun je dus een workflow op laten starten. (Voorbeeld: DataSet managers: iemand viel in de set omdat hij/zij manager was. Nu is hij/zij geen manager meer en valt deze buiten de set).
 • Selfservice Password Reset voor een niet-ingelogde gebruiker.
  Er is een nieuwe Selfservice Password Reset Portal (SSPR) welke werkt via HTTPS en kan communiceren met IBIS. Binnen IBIS is het mogelijk om geheime vragen te definiëren alsmede de antwoorden op de geheime vragen. In de SSPR kan een gebruikersnaam, IDM nummer, of e-mailadres opgegeven worden waarna de geheime vragen gepresenteerd worden. Na correcte beantwoording kan het wachtwoord gereset worden. Bij invoer van incorrecte gebruikersnamen, IDM nummers, of e-mailadressen wordt enkel aangegeven dat SSPR nog niet geactiveerd is (t.o.v. aangeven dat het niet bestaat). In IBIS kan per account ingesteld worden op welke wijze SSPR plaats mag vinden. Er is ook een globale instelling waarmee voor alle accounts een standaard SSPR functionaliteit geactiveerd is. De SSPR portal verzendt het wachtwoord encrypted naar IBIS en IBIS wijzigt het wachtwoord in de AD. Het wachtwoord wordt nergens opgeslagen. Beveiligingsmechanismen tegen brute-force aanvallen zijn geïmplementeerd.
 • Password Change.
  Reveal oog iconen bij wachtwoord invoervelden: Alle invoervelden met betrekking tot wachtwoorden zijn gemasked en hebben iconen (reveal oogjes) waarover gehovered kan worden om het wachtwoord te zien ter controle.
 • SelfService dossier kan worden opgezocht o.b.v. aanmeldnaam.
  Met deze instelling is het mogelijk dat een zelfbedieningdossier gevonden kan worden met alleen een (correct) aanmeldnaam, ook als het aanmelddomein niet overeenkomt. Op deze manier kunnen gebruikers uit een ander domein toch toegang krijgen tot hun eigen dossier dat in een ander domein hangt. Deze optie staat by default uit. Het zelfbedieningsdossier wordt eerst gezocht op basis van aanmeldnaam + aanmelddomein en wanneer er geen resultaten zijn dan wordt gezocht op aanmeldnaam. Een gebruiker die alleen bekend is met aanmelddomein X kan, als het selfservice dossier hangt in domein Y, zich aanmelden met aanmelddomein Y + de eigen aanmeldnaam.
 • Toevoeging veld Doorkiesnummer.
  De eigenschap “01_61a_Dienstverband_DoorkiesNummer” is toegevoegd aan het invoerformulier onder het veld Telefoonnummer.
 • Workflow uitbreiden met PowerShell activity.
  De Worklow Engine is uitgebreid met een PowerShell activity “ExecutePowerShell”. Middels deze Workflow Activity is het mogelijk om local of remote PowerShell scrips of bestanden uit te voeren.
 • Werkduur opnemen op het iDossier.
  De eigenschap “01_71_Dienstverband_Werkduur” is naast het contract ook onderdeel van het iDossier. IBIS zal de waarde nu in zowel het contract als in het iDossier opslaan.
 • Usability verbeteringen:
  • Popup overlays zijn gestandaardiseerd
  • Grids zijn gestandaardiseerd
  • Checkboxes en teksten die bij elkaar horen zijn intuïtiever geplaatst
  • Navigatie binnen IBIS is verbeterd met cues die aangeven waar de gebruiker zich bevindt
  • (Font)iconen zijn gestandaardiseerd

 

Release 4.80

Wijzigingen

 • De Selfservice Password Change feature is toegevoegd aan IBIS voor het wijzigen van je wachtwoord. Dit is onderdeel van de Selfservice Password Reset functionaliteit die in de volgende versie (4.81) wordt vrijgegeven.
 • Voor de verfijning van het rollenmodel wordt nu onderscheid gemaakt tussen business rollen en applicatierollen. Applicatierollen kunnen onder business rollen genest worden.
 • Een gebruiker kan op meerdere manieren geauthentiseerd worden. IBIS gebruikt hiervoor authenticatie-plug-ins. Wanneer er geen authenticatie-plug-in actief is wordt een melding op het scherm gegeven.
 • Bij het indrukken van de “Enter” toets in de beheerschermen wordt nu meteen gezocht met de ingevulde criteria.
 • Het is nu mogelijk om productgroep filters te activeren of te deactiveren. Deze is toegevoegd aan het hamburgermenu in “Productgroep filter”.
 • De oude bulk-mutaties in IBIS zijn verwijderd.
 • Het veld “02_32_Plaatsing_DirectoryBeheerAccountAanmaken” is beschikbaar gemaakt in de interface.  Dit veld kan alleen geselecteerd worden als het veld “02_30_Plaatsing_DirectoryAccountAanmaken” op ja gezet is.
 • Er is een generieke encryptie module toegevoegd aan IBIS die op basis van een aantal eigenschappen gegevens kan versleutelen en ontsleutelen.
 • Er is een hashing module toegevoegd aan IBIS die op basis van een invoerveld een “hashed string” kan maken.
 • Toegang tot de zelfbedieningspagina is verfijnd doordat er nu gekeken kan worden naar meerdere contextuele gegevens van de aangelogde medewerker. Het is instelbaar welke contextuele gegevens hiervoor gebruikt kunnen worden.
 • Het is niet meer mogelijk om een aantal systeemobjecten (systeemrollen) binnen IBIS te hernoemen. Deze zijn essentieel en mogen niet aangepast worden.
 • De niet meer gebruikte instelling “AllowedToCreateApplicationDossierFromiDossier” is verwijderd. Het aanmaken van een nieuw aanvraagdossier wordt via de ACL geregeld.
 • De hyperlinks worden nu via de ACL geregeld.
 • IBIS kent een zeer fijnmazige inrichting. Om conflicterende instellingen te voorkomen zijn extra validaties toegevoegd.
 • Er worden minder resultaten getoond bij “Custom product toevoegen” overlay.
 • Er zijn verschillende styling verbeteringen aangebracht.

 

Patch 1

 • Bij de velden “Bestelmethode” en “Mailtemplate” is een lege optie/regel toegevoegd om aan te geven dat er geen keuze is gemaakt.
 • Het wijzigen van het aantal weer te geven zoekresultaten werkt nu correct.
 • Sorteer opties zijn verwijderd voor “Verwijst naar” en “Afhankelijk van”.
 • De IBIS Import Plugin kan nu omgaan met nullable GUIDs.
 • Het veld “ProductView_ButtonColumns” reageert nu op ACL autorisatie en actief/inactief.
 • Zoeken op beheervelden kan na het kiezen van een zoekfilter nu weer meer zonder filter.
 • Het bijwerken van de instellingen met “Update instellingen” werkt nu correct.
 • Er zijn verschillende styling verbeteringen aangebracht.
 • Niet alle productregels van verwerkte producten werden getoond bij een StateChange Workflow Event. Dit is opgelost.

Patch 2

 • Issue met het koppelen van Rollen en Opdrachten aan een Productgroep is opgelost.

 

 

Release 4.79

Wijzigingen

 • Bij aanvraagdossiers (AVD)/bestelformulieren:
  In het geval dat een product (C) afhankelijk is van een ander product (A), dat al in het bezit is kan besteld worden. (A) wordt niet aan het AVD toegevoegd.
  *Let op: C wordt dus niet toegevoegd op dit moment!
 • Bij bulkverwerkingen wordt meer informatie gegeven over de verwerking. Het is nu mogelijk om de resultaten (succesvolle en niet succesvolle verwerkingen) te exporteren naar een tekstbestand.
 • De mailconsumer is uitgebreid met extra configuratiemogelijkheden voor het opzoeken van de leverancier op basis van het FROM en TO veld uit de mails.
 • Bij AVD’s zijn de namen van de medewerker en de vorige producten altijd zichtbaar.
 • In de IBIS Mail templates is aan het overzicht productgroepfilters het productgroepfiltertype toegevoegd.
 • Op de SysInputFields pagina worden nu labels getoond zoals ze gebruikt worden op het invoerscherm in plaats van haar technische naam. De technische naam wordt pas getoond wanneer men met de muis op het veld gaat staan.
 • “Voor de IBIS mailer zijn er extra mailtemplate attributen toegevoegd:
  {_01_30_Dienstverband_DienstverbandType_Naam}
  {_04_20_Organisatie_IdentificatieOperationeleOrganisatie_Naam}
  {_04_20_Organisatie_IdentificatieOperationeleOrganisatie_Pad}
  {_02_60_Plaatsing_OrganisatieEenheid_Naam}
  {_02_60_Plaatsing_OrganisatieEenheid_Pad}”.
 • Voor het uitbreiden van de auditlog wordt nu ook de username toegevoegd.
 • “Voor de IBIS mailer zijn er extra mailtemplate attributen toegevoegd: {Sturingsgegeven.NaamVanSturingsgegeven}”
 • De Workflow engine is uitgebreid met het “DataUpdate” component.
 • Er zijn verschillende styling verbeteringen aangebracht.
 • Bij AVD’s wordt het e-mailadres van de aanvrager uit het iDossier gehaald.
 • Bij AVD’s is de autorisatie op de producten grid en custom/vrije producten popup gescheiden.
 • Bij AVD’s is het veld “ticketnummer” beschikbaar gemaakt bij de custom/vrij producten popup.

 

Bug fixes

 • IBIS is niet langer afhankelijk van een aantal achtergrondtaken, namelijk “IBIS.Task.ProcessApplicationDossierProducts.dll” en “IBIS.Task.CreateAutomatedWithDrawApplicationDossiers.dll”.
 • ProductGroupFilter item wordt niet langer verwijderd als het gekoppeld is aan een Productgroep (Regessietest EZ-productie).
 • iDossier zoeken op geboortedatum werkt nu correct.
 • Zoeken op afdeling is niet langer Case sensitive.
 • Er wordt geen fout getoond bij het openen van bepaalde iDossier of avdDossier.

Patch 1:

 • Bij contractverlenging in de bulkverwerking wordt de einddatum nu correct toegepast.
 • De optie “Verwijder uit cache” is geautomatiseerd en is nu overbodig.
 • Bij de registratie van een nieuw dossier wordt de P-Direkt organisatie nu correct opgeslagen.
 • Bij AVD’s werkt het zoeken op productdatum en dossierdatum ‘nu correct.

Patch 2:

 • Bij het zoeken van een dossier binnen veel organisaties (>1000) wordt nu aan de gebruiker gevraagd zijn criteria te verfijnen alvorens verder te zoeken.
 • Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd in de Admin interface.
 • Bij bulkverwerkingen blijft de export optie niet langer bij de eerste optie hangen.

Patch 3

 • De “OF” operator bij Functie- en Productgroep filters wordt niet langer genegeerd.
 • De pagina “ProductGroepFilter Koppelingen” geeft niet langer een foutmelding bij het openen van de pagina.

Patch 4:

 • Bij AVD’s werkt autorisatie (readonly) op het veld organisatie selector nu correct.
 • Bij AVD’s werkt het sorteren op type nu correct.
 • Bij het toepassen van meertalige resources worden bestaande labels niet langer overschreven.
 • Door de cache van IBIS te legen krijgt gebruiker niet langer toegang tot IBIS wanneer deze juist verwijderd is.
 • Bij het openen van IBIS kunnen niet langer popup schermen voorbijflitsen.

Patch 5:

 • Het scherm wordt niet langer ververst bij het opslaan van gegevens via een popup scherm.
 • Toegang tot IBIS wordt geblokkeerd wanneer een gebruiker geen geldig contract meer heeft.
 • De “RVO IMP Topdesk” xml-koppeling houdt nu rekening met het escapen van speciale xml karakters (zoals “&” in tekst).
 • Verwijderen van een organisatie van een productgroep werkt nu correct.
 • Product koppeling; de product gridview verdwijnt niet langer na het klikken op de knop “organisatie toevoegen”.
 • Alleen bevoegde gebruikers kunnen de admin pagina openen;
 • Zoeken op Organisatie werkt nu correct.
 • De Workflow engine geeft niet langer een foutmelding.

Patch 6:

 • Het aanvragen van een nieuw product na het intrekken van een product werkt nu correct.

Patch 7:

 • Bij AVD’s wordt het veld manager veld nu correct gevuld.
 • Bij AVD’s bulkaanvragen worden niet langer lege of onvolledige AVD’s aangemaakt.
 • Bij AVD’s intrekken via “Wijzigingen Verwerken” worden nu de “afhankelijk van” dossiers meegenomen.

Patch 9:

 • Het veld “Custom_21_50_Product_LeverancierCode” is niet langer beschikbaar als er geen autorisatie is.
 • Het veld “retourwaarde” wordt nu correct overgenomen vanuit de popup in de productregel.
Release 4.78

Wijzigingen

Producten aanvragen:

 • Voor producten en productgroepen zijn voorrangsregels vast te leggen in de vorm van een StackRank. Standaard heeft de StackRank van de productgroep voorrang op de StackRank van het product. Wanneer StackRank van de productgroep niet bekend is wordt de StackRank van het product gebruikt;
 • In het AanvraagDossier is het selecteren van “Alle productgroepen” verplaatst uit de selectielijst naar een knop “Alle productgroepen toevoegen”. Deze knop wordt gestuurd vanuit het autorisatiemodel;
 • Het is nu mogelijk om een standaard leverancier voor een “vrij product” te selecteren;
 • Bij Callnummer en Retourmelding wordt de Tooltip pas na 2 seconden getoond;
 • Bij de leverancier kan een reguliere expressie opgegeven worden om extra informatie uit de retourmail van de leverancier op te zoeken. De ingelezen tekst wordt geplaatst in het aanvraagdossier opmerkingenveld van een productregel;
 • Bij het invoeren van een vrij product wordt niet meer gecontroleerd op Productcode. De velden Naam, Leverancier en Status blijven verplicht;
 • Het toevoegen van een Organisatie resulteerde in een foutmelding. Dit is hersteld;
 • Het koppelen van een Organisatie aan een Productgroep resulteerde in een foutmelding. Dit is hersteld;
 • Het opslaan van een Productgroep resulteerde in een foutmelding. Dit is hersteld;
 • Het deactiveren van een productgroep was niet mogelijk. Dit is hersteld.

Producten Intrekken:

 • In het Intrekdossier moet een product opgegeven worden wat ingetrokken gaat worden. Er is een controle toegevoegd om te kijken of er gerelateerde producten gekoppeld zijn aan het gekozen product. Indien dit het geval is worden de gekoppelde en uitgegeven producten automatisch toegevoegd aan het Intrekdossier;
 • Er is een achtergrondproces toegevoegd voor het automatisch aanmaken van Intrekdossiers voor medewerkers met eindigende contracten. Hiermee kunnen geleverde producten van de vertrekkende medewerkers ingetrokken worden.

Bulkverwerking:

 • Bij een bulkaanvraag wordt nu gevraagd:
  • De status van het dossier;
  • De status van het product;
 • Aanvullend op het vorig punt: De gekozen statussen worden opgeslagen in het profiel van de medewerker. Bij een volgende bulkaanvraag worden de opgeslagen statussen standaard gekozen.
 • Na het uitvoeren van een bulkverwerking wordt een overzicht getoond met de uitgevoerde acties. Dit betekent de totalen (dus X medewerkers gevraagd, Y succesvol aangemaakt, Z niet succesvol) inclusief een lijst met de dossiernummers en namen van de medewerker(s) van de succesvolle en de niet-succesvolle acties. Hiermee wordt duidelijk welke medewerkers de bulkbestelling hebben gekregen;
 • Bij een bulkaanvraag wordt nu gevraagd of de ticketwaarde overgenomen moet worden. Zo ja, en met welke waarde;
 • Aan het einde van de bulkverwerking wordt meer informatie getoond over het resultaat van de verwerking;
 • Bij het initiëren van een bulkaanvraag worden Ticketwaarde en Retourmelding niet meegenomen in de kopieslag.

Notificaties:

 • Bij het versturen van notificaties via MailTemplates kunnen datums opgenomen worden. Er zat een fout in de formattering van datums. In deze release is de fout hersteld;
 • In de mailnotificaties is het nu mogelijk om gegevens op te halen met een Dynamic Linq query. Hiermee wordt het mogelijk om producten te tonen in e-mails naar een bepaalde leverancier.

Beheer:

 • In IBIS is het mogelijk om via de beheerschermen de schermen voor de gebruikers te beheren. Er is een restrictie toegevoegd om te voorkomen dat de basisschermen van IBIS verwijderd (kunnen) worden;
 • Vanuit Treemanager is het mogelijk om op de velden callnummer en retourwaarde te autoriseren. Waardoor alleen bevoegde gebruikers de velden kunnen zien in IBIS. Deze velden zijn by default niet meer zichtbaar;
 • Autorisaties op de velden Ticketnummer en Retour worden nu ook via TreeManager geregeld.

Algemeen:

 • Er zijn tekstuele verbeteringen doorgevoerd in de interface;
 • Er zijn technische verbeteringen doorgevoerd in de back-end;
 • Er zijn grafische verbeteringen doorgevoerd in de interface;
 • Er zijn gebruikersverbeteringen doorgevoerd in de interface;
 • Er zijn verbeteringen in de auditlog doorgevoerd in de back-end.
Release 4.77

Wijzigingen

Zoeken:

 • Bij het selecteren van een organisatie in het zoekscherm werden standaard de onderliggende organisaties meegenomen in de zoekresultaten. Er is een optie toegevoegd om alleen de resultaten te tonen van de geselecteerde organisatie;Bij het zoeken naar dossiers op basis van Aanmaakdatum kan nu naast datum ook de tijd opgegeven worden voor een specifiekere zoekopdracht;
 • Bij het zoeken op datums wordt rekening gehouden met zowel de inhoud van CreatedDate als ModifiedDate. ModifiedDate heeft voorrang als deze ingevuld is;
 • Vanuit het zoekveld kan zowel gezocht worden op de code, de naam als de omschrijving.

Opslaan:

 • Bij het opslaan van dossiers is het selecteren van een Status verplicht geworden;
 • Bij het koppelen van producten is er een “Opslaan en Nieuw” knop bijgekomen om 1 muisklik te besparen wanneer je meerdere producten moet koppelen.

Aanvragen:

 • Bij het kopiëren van aanvragen worden Ticketnummer en Retourmelding niet meer meegenomen.

Algemeen:

 • Auditlog op rollenbeheer: Mutaties op de rollen in IBIS worden nu ook bijgehouden in de auditlog. In de auditlog zijn er verschillen filter- en sorteringmogelijkheden voor het opvragen van de logs;
 • IBIS import plug-in: Nieuw is de mogelijkheid om gegevens uit een externe database te importeren;
 • In de mailtemplates is het nu mogelijk om de velden [16_60_Dossier_Ticketnummer] en [16_82_Dossier_Opmerkingen] op te nemen;
 • Het is nu mogelijk om in een bulkverwerking intrekdossiers aan te laten maken;
 • Er zijn visuele verbeteringen doorgevoerd;
 • Er zijn extra configuratiemogelijkheden doorgevoerd.

Koppelingen

Nieuw: TOPdesk koppeling

Er is een koppeling tussen IBIS en de TOPdesk applicatie van RVO tot stand gekomen ten behoeve van de Identity Management keten van het Minister van Economische zaken. De koppeling tussen IBIS en TOPdesk bevat alle gegevens die nodig zijn om een ticket in TOPdesk  aan te maken en het retour bericht daarvan te kunnen verwerken in IBIS.

Het proces:

 1. Gegevens worden verzameld in IBIS en vervolgens via een webservice verstuurd aan (een) TOPdesk (applicatie);
 2. TOPdesk ontvangt het bericht en zet deze om naar een ticket;
 3. Vervolgens wordt een ticketnummer gegenereerd en retour gestuurd naar IBIS;
 4. IBIS ontvangt het bericht en verwerkt het ticketnummer in de aanvraag;
 5. Een in TOPdesk opgenomen ticket wordt via de workflow in TOPdesk afgewerkt. Tijdens dat afwerken verandert het ticket van status. Na een wijziging op de status wordt een bericht verstuurd naar IBIS voor een update. Dit kan naast de status ook gegevens bevatten zoals een opmerking, e-mailadres of domein + accountnaam;
 6. IBIS ontvangt en verwerkt alle gegevens tot de status van gereed melding.

Nieuw: EPIC koppeling (Elektronisch Patienten Dossier)

Registratie medewerkers

Vanuit diverse bronsystemen kunnen de medewerkers geregistreerd worden. De relatie tussen natuurlijke personen is vastgelegd in het Trusted-ID master-slave algoritme.

Bepaling rechten

 • Medewerkers kunnen één of meerdere EPIC rollen hebben. Iedere rol heeft één of meerdere (sub)rechten, deze bepalen de toegang en autorisaties binnen EPIC;
 • Medewerkers met één rol krijgen direct de gedefinieerde rechten uit de “Master Database Hub” van het IAM UMCA;
 • Voor medewerkers met meer dan één rol dienen de (sub)rechten gecontroleerd samengesteld te worden. Deze samenstelling wordt binnen het IAM UMCA resoluties genoemd;
 • Indien er medewerkers zijn met een rolcombinatie waarvoor geen resoluties zijn samengesteld dan worden deze als conflicten gemarkeerd;
 • Vervolgens is er binnen IBIS in voorzien dat:
  1. de resoluties makkelijk kunnen worden samengesteld vanuit de conflicten;
  2. de rechten worden gekoppeld aan medewerkers in een ‘bestelformulier’;
  3. de verandering van rechten in de bron vertaald worden naar een intrek/bestelformulier.

Provisioning accounts

Verder is er in de IBIS interface ook in voorzien dat er twee EMP1000 formaten (CSV of flatfile) geëxporteerd worden, voor provisioning. Deze bestanden kunnen een delta of een full-load zijn.
In de bestanden zijn de EPIC accounts opgenomen.

Release 4.76
New features:

ID Titel Opmerkingen
559 Opmerkingen veld tonen van een filter in het AVD a. als bij een HOVER boven een productgroep filter in de TOOLTIP het bijbehorende OPMERKINGEN veld wordt getoond

b. bovenaan in de TOOLTIP staat de NAAM van het productgroep filter

567 Productgroepfilter koppelen aan een organisatie
725 Diverse aanpassingen; Tekst pop-up contract verlenging
726 Pop-up Contractverlenging toont geselecteerde einddatum opnieuw na opstarten pop-up
745 IBIS AanvraagDossiers Zoekpagina: deze dient cf. de inrichting van het autorisatiemodel te werken en enkel dossiers te tonen van de organisaties waar de ingelogde gebruiker minimaal lees rechten heeft
827 Bij ProductGroep, Product en aanvraagdossierProduct veld beschrijving verhogen naar 4000
1074 IbisImportPlugin: op basis van specifieke (vaste) waarde uit een kolom de actie voor een record bepalen
1078 Toevoegen ICAO Voorletters aan IBIS IBIS is uitgebreid met het veld 42_25_a_Persoon_ICAOVoorletters
1097 Bij uitleveren uit AanvraagDossierProduct dienen codes uit ProductLeverancier te worden gebruikt
1379 AVD, naam vrije invoer product moet getoond worden
1386 Velden toevoegen aan het zoekresultaat van IBIS
1391 Aanvraagdossierproducten: sorteren op stack rank en status
1476 IbisImportPlugin: join scenario’s (voor bepalen MASTER) moeten conditioneel kunnen worden uitgevoerd
1479 Audit log: de LEES actie van een dossier dient in de Audit log te worden vastgelegd Hiermee wordt betere ondersteuning voor audits geleverd.
1480 Koppelen van product aan productgroep; mini zoekfunctionaliteit in de popupscherm
1496 ProductOverview moet 25 producten per pagina tonen ipv 1
1497 AanvraagDossier producten moeten info geven wanneer iets niet goed is Wanneer een product niet besteld kan worden staat er een waarschuwingsicoon aan het begin van de regel met in de tooltip de reden waarom niet besteld kan worden.
1499 Producten bestellen via mail moet meer loggen Er meer informatie gelogd wordt wanneer een product per mail besteld wordt. Dus naar welk adres, is het gelukt, wat is er eventueel fout gegaan, enz.
1500 TopDesk koppeling voorzien van extra velden in de XML
1519 ProductgroepProduct Stack Rank toevoegen aan ProductGroep koppelpagina
1520 Link naar Productgroep koppelpagina maken vanuit aanvraagdossierproduct hamburgermenu
1541 IBIS Importplugin: Master bepalen op basis van bron.
1544 Uitlezen mail door mailconsumer op verzenddatum
1554 IbisImportPlugin: Onderscheid maken tussen de Join en Alter statussen van het IDossier
1614 Toevoegen van specifieke velden voor bijhouden datum bijgewerkt van een record (buiten de ModifiedDate om), bij Product, Productgroep, ProductgroepProduct en iDossier
1619 IbisImportPlugin: bij het aanmaken van een ‘error’ bestand dient een bestaand ‘error’ bestand met de datum/tijd in de bestandsnaam worden bewaard
1681 Custom product popup moet ook “NodigVanaf” ondersteunen Gebruik hiervoor het veld 21.40 uit het AanvraagDossierProduct- Toevoegen aan het GRID
1694 MailConsumer en Topdesk webservice: RetourWaarde moet verwerkt kunnen worden in AanvraagDossierProduct.RetourWaarde
1695 Bij Productbestellingen dient de Retourwaarde van het “afhankelijk van” product te worden meegestuurd
1730 Productgroep Koppelpagina: dient een HUB te zijn naar de bewerkingspagina van de gebruikte stamgegevens
1777 IbisImportPlugin: via commando regel parameter /config= te gebruiken configuratiebestand aan kunnen passen
1900 Retourwaarden AVD vastleggen in iDossier
1901 Mailconsumer: Retourmeldingen omzetten van HTML naar Plain Text
1963 WebApi aanmaken in IBIS voor Product en IDossier Acties die worden uitgevoerd via deze api worden gelogd via de audit log
2070 Mailconsumer Plugin: een e-mail moet één maal volledig verwerkt worden
Release 4.72
New features:

ID Titel Opmerkingen
2931 De e-mail bestelmethode haalt het TO, CC en BCC adres(sen) uit ProductLeverancier. Productbestellingen worden vormgegeven op basis van de bestelmethode die is geselecteerd bij de ProductLeverancier. Bij het opvoeren van die relatie kunnen tevens de velden TO, CC en BCC worden gevuld. Is de bestelmethode e-mail, dan wordt een bestelling verstuurt aan het TO adres. Daarnaast worden kopieën van de e-mail verstuurd aan het CC en BCC adres. Het is mogelijk meerdere adressen in te geven door deze te scheiden van elkaar met een komma “,”.
2930 Functionaliteit Afvangen fouten in IBIS autorisatie ACL’s Als door een beheerder fouten worden gemaakt bij het opvoeren van een autorisatie kan dat leiden tot fouten in de IBIS interface. Deze fouten worden afgevangen en gelogd in de ERROR log.
2926 Rol opties zijn uitgebreid met “Rol geeft toegang tot dossier bij geen organisatiekeuze”. Als de roloptie “Alleen dossiers van toegestane organisaties tonen” is geselecteerd, dan worden daarbij ook de organisatie “” of NULL aangeboden. De optie “Rol geeft toegang tot dossier bij geen organisatiekeuze” regelt dan vervolgens de toegang tot deze dossiers met een ontbrekende organisatie.
2832 Bij het uitvoeren van bulk mutaties wordt het resultaat en andere feedback beter aangeboden aan de gebruiker Elk proces waarmee bulk mutaties kunnen worden uitgevoerd verzamelt de resultaten van de verwerking en biedt die aan het einde van de verwerkingen aan in een apart scherm. De gebruiker kan daarin zoeken en selecteren.
2779 Per Productregel in een AanvraagDossier kan worden aangegeven wie deze Productregel in behandeling moet nemen, of heeft. Daarmee wordt de Productregel zichtbaar gemaakt in de werkvoorraad van desbetreffende medewerker. Door op het icoon te klikken in de AanvraagDossier productregel wordt de mogelijkheid gegeven om een behandelaar te zoeken. Deze dient bekend te zijn in IBIS (minimaal één maal te hebben ingelogd) en dient tevens de juiste autorisaties te hebben om desbetreffende dossier te kunnen behandelen.
2721 Auditlogging is via een aparte pagina in te zien. De auditlogging waarin wordt bijgehouden of een object is aangemaakt, gemuteerd of verwijderd, is via de IBIS interface door een eindgebruiker op te roepen en in te zien.
2764 Controle op toegekend IdMnummer bij elke update van een iDossier uitvoeren. In iDossiers staan de persoonsgegevens opgenomen van de medewerker waarop het iDossier betrekking heeft. Als deze gegevens worden gewijzigd (met name geslacht, geslachtsnaam, voornamen, voorletters en geboortedatum) dat leidt dit tot een nieuwe IdMnummer. De pagina zorgt er nu zelf voor dat een IdMnummer wordt bijgewerkt als een van die gegevens wordt aangepast.
2606 Contractverlengingen kunnen in bulk worden doorgevoerd. Vanuit het zoekscherm op iDossiers is bulkverwerking te activeren. Wordt dat gedaan, dan kunnen van de resultaten iDossiers geselecteerd worden, waarna voor deze groep ineens een contractverlenging kan worden doorgevoerd.
2644 Rekening houden met minimale en maximale contractduur bij een iDossier (medewerker registratieformulier). Via het beheerscherm op contract type is vast te leggen wat de minimale en maximale contractduur is, en of deze periode moet worden afgedwongen bij het opvoeren van een medewerker.

Dit is een systeemwijde instelling.

2778 Mogelijkheid om een Behandelaar aan een AanvraagDossier toe te voegen Via het rechtermenu in het AanvraagDossier wordt de mogelijkheid gegeven om een behandelaar te zoeken. Deze dient bekend te zijn in IBIS (minimaal één maal te hebben ingelogd) en dient tevens de juiste autorisaties te hebben om desbetreffende dossier te kunnen behandelen. De Behandelaar krijgt het dossier vervolgens in de werkvoorraad te zien.
2772 Uitbreiden filtermogelijkheden op Werkvoorraad scherm aad scherm is uitgebreid met diverse filter opties waarmee in de werkvoorraad kan worden gezocht. Hiermee wordt het eenvoudiger om dossiers van een bepaalde periode of status te volgen en te bewerken.
3176 Uitbreiden Product met Opmerkingen veld In de Product stamtabel kan in een opmerkingenveld een bericht worden opgenomen dat bij bestelling van het product wordt meegenomen naar het aanvraagdossier.
3168 IBIS statussen: uitbreiden met de optie “Verbergen voor” Zorgt ervoor dat een dossier status niet getoond wordt in de pull down van het iDossier, het AanvraagDossier, en andere dossiers.
3177 Overnemen Opmerkingen veld uit Product in AanvraagDossierProduct Zorgt ervoor dat een opmerking die in de stamgegevens aan een product is gegeven wordt overgenomen in het AanvraagDossierProduct bij selectie van dat product.
Release 4.2
New features:

ID Titel Opmerkingen Gevolgen
2083 De “Access Denied” pagina geeft een betere beschrijving van het probleem wanneer iemand geen toegang heeft tot een onderdeel van IBIS. De “Access Denied” pagina geeft meer informatie wanneer iemand ergens geen toegang tot heeft. Bijvoorbeeld wanneer iemand een pagina in IBIS niet mag inzien omdat hij/zij daarop geen autorisatie heeft. IBIS geeft nu aan om welke pagina het gaat en welke rollen/rechten ervoor nodig zijn. Tevens geeft de pagina aan welke rollen de gebruiker zelf heeft waardoor eenvoudig een vergelijking kan worden gedaan. Wanneer mogelijk zal de pagina ook een oplossingsrichting bieden aan de gebruiker zodat het toegangsprobleem eenvoudig kan worden opgelost.
2054 Het kan voorkomen dat er een 4 ogen principe moet worden toegepast op dossier status wijzigingen in IBIS. Dit terwijl de medewerkers recht hebben op alle statussen. Nu is het dan mogelijk dat gebruiker X de status eerst op ‘In Behandeling’ zet en vervolgens direct op ‘Akkoord’. Om tegen te gaan dat dezelfde gebruiker 2 keer achter elkaar een dossier status kan wijzigen is er een 4-ogen principe toegevoegd in IBIS op de statussen.

Op een status is het nu mogelijk om 4 open principe aan te zetten. Dit betekend dat eenzelfde gebruiker niet de vorige status wijziging gedaan mag hebben als deze status gezet word. Dus wanneer 4 ogen op bijvoorbeeld de status “Akkoord” wordt gezet mag de gebruiker die de status “Akkoord” kiest niet de vorige statuswijziging van het dossier gedaan hebben.

Verder is er een “afhankelijk van” optie toegevoegd bij de statussen. Hiermee wordt afgedwongen dat een dossier eerst een bepaalde status moet hebben voordat de volgende status gekozen kan worden. Bijvoorbeeld: Wanneer de status “Akkoord” afhankelijk is van “Te accorderen” zal een dossier dat status “Akkoord” moet krijgen op “Te accorderen” staan op het moment dat voor “Akkoord” gekozen word.

Standaard staan deze opties uit. De klant dient zelf deze gegevens te configureren.
2072 De dropdown box voor Rolselectie mag alleen zichtbaar zijn voor specifieke medewerkers en mag alleen toegekende rollen bevatten. De dropdown selectie box is erg makkelijk voor test doeleinden. Als er echter een autorisatiemodel wordt gebruikt waarbij generieke rollen veel rechten hebben en met behulp van specifieke rollen rechten worden ingeperkt, dan is deze dropdown box niet handig. Voor testen is deze weer wel makkelijk.

Bij de rolconfiguratie zijn daarom twee extra opties gekomen. Optie 1 geeft aan of desbetreffende rol in de rolkeuze lijst mag worden getoond; optie 2 geeft aan of met desbetreffende rol de rolkeuze lijst wordt geactiveerd.

Standaard staan deze opties uit. De klant dient zelf deze gegevens te configureren.
2034 Medewerkers verrichten hun werkzaamheden vanaf een specifieke locatie. Het bepalen van het bezoek- en postadres dient op basis van de locatie waar de medewerker werkzaam is te gebeuren. Deze locatie is gekoppeld aan de (operationele) organisatie. De huidige ondersteuning van adressen gaat via een vrij invoer veld, gekoppeld aan een postcode tabel, en aan de P-Direkt standplaats. Dit gaat op enkele punten mis: verkeerde handmatige invoer, en onterechte geautomatiseerde invoer vanuit P-Direkt. Het toevoegen van een locatie veld lost dit op.

Ieder iDossier dient altijd het locatie veld ingevuld te hebben. Is dit niet het geval, dan wordt via de organisatie gezocht naar de juiste locatie (adres). In het geval dat er meer dan 1 records gevonden worden, wordt het eerste resultaat gekozen (alfabetisch).
Er wordt een log entry gemaakt waarin wordt aangegeven dat het systeem zelf een locatie keuze heeft gedaan en dat dit door een beheerder gecontroleerd dient te worden.

Een iDossier met ingevulde locatie veld wordt niet meer automatisch aangepast op basis van organisatie.

De Locatie dropdown kent een waarde (anders). Als deze gekozen wordt krijgt de gebruiker de mogelijkheid om zelf de adresgegevens in te vullen. Deze waarde wordt niet automatisch overschreven door de achtergrondtaak.

2034 Medewerkers verrichten hun werkzaamheden vanaf een specifieke locatie. Het bepalen van het bezoek- en postadres dient op basis van de locatie waar de medewerker werkzaam is te gebeuren. Deze locatie is gekoppeld aan de (operationele) organisatie. Ieder iDossier dient altijd het locatie veld ingevuld te hebben. Is dit niet het geval, dan wordt via de organisatie gezocht naar de juiste locatie (adres). In het geval dat er meer dan 1 records gevonden worden, wordt het eerste resultaat gekozen (alfabetisch).
Er wordt een log entry gemaakt waarin wordt aangegeven dat het systeem zelf een locatie keuze heeft gedaan en dat dit door een beheerder gecontroleerd dient te worden.Een iDossier met ingevulde locatie veld wordt niet meer automatisch aangepast op basis van organisatie.De Locatie dropdown kent een waarde (anders). Als deze gekozen wordt krijgt de gebruiker de mogelijkheid om zelf de adresgegevens in te vullen. Deze waarde wordt niet automatisch overschreven door de achtergrondtaak.Mits adres gegevens op iDossier anders zijn dan de gekozen locatie gegevens, dan de iDossier adres gegevens tonen naast de gekozen adres (grijs). Dit om verwarring te voorkomen. iDossier adressen worden overal uitgeleverd en de gebruiken moet deze altijd in IBIS kunnen zien. Anders krijgen we een hoop verwarring
2094 Er dient per productregel een opmerkingenveld te zijn. In een opmerkingenveld kunnen bijvoorbeeld ad-hoc afspraken worden vastgelegd bij het dossier zelf. Optioneel kunnen deze worden doorgestuurd in een notificatie. Het opmerkingenveld is benaderbaar via de nieuwe menuopties (drie horizontale strepen) in het aanvraagdossier.
2045 Gegevens van een IBIS gebruiker worden gecached in geheugen van de webserver, waardoor voor een rol wijziging een herstart van de IBIS applicatie nodig is. Er is voor beheerders een extra optie gekomen in het gebruikersmenu waarmee de gegevens van een specifieke gebruiker uit de cache kunnen worden gehaald. Hierdoor is het herstarten van de IBIS applicatie pool niet meer nodig.
2012 De systeeminstelling SysButtons heeft nu een beheerscherm. Er is voor beheerders een extra optie gekomen waarmee de buttons beheerd kunnen worden.
2067 De huidige mailtemplate heeft nu ook het veld roepnaam, dat voor een leverancier voorwaardelijk is voor het goed kunnen afwerken van een levering. De mailtemplate is uitgebreid. De verschillende velden uit het iDossier en aanvraagdossier zijn nu allemaal vanuit de mailtemplate bruikbaar.
2093 De zoekmogelijkheid van het “custom product” dient verbeterd te worden door een filteroptie. Het “custom product” kan nu worden geselecteerd door minimaal drie karakters van het toe te voegen product in het invoerveld in te geven. Als er drie karakters zijn ingegeven wordt er gezocht naar beschikbare producten die deze karakters in volgorde ergens in de naam hebben staan. Er wordt vervolgens een selectielijst aangeboden waaruit het “custom product” kan worden geselecteerd. Er is geen dropdown lijst meer beschikbaar waarin alle producten staan.
2092 Toegevoegde productregels van een “custom product” of een “extra product” moeten zolang het aanvraagdossier niet op akkoord staat verwijderd kunnen worden. Op de productregel kan via het nieuw opgenomen menu (drie horizontale streepjes) gekozen worden voor verwijderen.
Release 4.0
New features:

ID Titel Opmerkingen
1693 RFC Toevoegen geboorteplaats (aanvraagdossier)
1697 RFC Datum velden aanvraagdossier overnemen
1698 RFC Rechten op productvelden
1703 Algemene setting ToegangVoorGroep verwijderen.
1539 Rechten op knoppen in IBIS Rechten toegevoegd aan IBIS knoppen
1672 IBIS ACL ondersteuning toevoegen ACL (Access control list) ondersteuning toegevoegd aan de IBIS autorisatie module
1673 ACL toevoegen aan IBIS menu items ACL ondersteuning toegevoegd aan IBIS menu items
1674 ACL toevoegen aan IBIS pagina’s ACL ondersteuning toegevoegd aan IBIS Pagina’s
1677 ACL Toevoegen aan accordeon ACL ondersteuning toegevoegd aan Accordeon
1678 ACL toevoegen aan IBIS gegevensgroep ACL ondersteuning toegevoegd aan GegevensGroepen
1679 ACL toevoegen aan IBIS Invoervelden ACL ondersteuning toegevoegd aan Invoervelden
1680 ACL op organisatieboom ALC ondersteuning toegevoegd aan organisatieboom
1681 IBIS beheerscherm voor administratie van rechten op organisatie Beheer scherm toegevoegd voor administratie van rechten op organisatie
1687 ACL Op IBIS knoppen ACL ondersteuning toegevoegd aan IBIS knoppen
1688 RFC Werkvoorraad uitbreiden met filters RFC- Werkvoorraad uitgebreid met filters
1689 RFC Configuratie productvelden (Grid) RFC – Configuratie van productvelden mogelijk gemaakt
1690 RFC Notificatie status update leverancier RFC – Notificatie status update leverancier
1691 RFC Default aantal product (Custom product) RFC – Bij Custom product is het nu mogelijk om een default aantal in te stellen
1692 RFC Nieuw veld “Doorgeven GSM nummer” RFC – Medewerker registratie formulier uitgebreid met veld Doorgeven GSM Nummer
1696 RFC Rolscheiding IBIS RFC – Rolscheiding IBIS
1712 ACL toevoegen op sturingsgegevens ACL ondersteuning toegevoegd aan sturingsgegevens
1721 ACL Toevoegen op sysdossier status ACL ondersteuning toegevoegd aan dossier statussen
1725 ACL’s op zoekvelden ACL ondersteuning toegevoegd aan zoekvelden
1726 ACL’s op zoek resultaatvelden ACL ondersteuning toegevoegd aan zoekresultaatvelden
1767 TreemanagerNaarIBISSync tool zet verkeerde organisatieID op ACL in IBIS TreeManager naar IBIS Sync tool synchroniseert nu ook ACL organisatie beperkingen
1777 SysSearchField en SysGridResultfield opnemen in ACL sync met TreeManager ACL Sync tool uitgebreid met eigenschappen Zoekvelden en Zoekresultaat velden
1545 Navigatie beheer pagina rollen en gebruikers aanpassen
Bel mij terug