Card Systems

Kosten en Impact

Door het inzetten van Card Systems in IMRA kan met een relatief kleine impact en tegen lage kosten een passende oplossing voor uw smartcard of token wensen worden gerealiseerd.

Reductie beheerkosten terwijl security verbetert

Card Systems als onderdeel van IMRA maakt het mogelijk wijzigingen direct door te voeren zonder interface issues of extra stappen in de procedure. Card Systems maakt het beheer eenvoudiger.

Integratie met IAM

Card Systems kan volledig geïntegreerd worden in de levenscyclus van personen en Identity & Access Management systemen in een organisatie of over organisatiegrenzen heen.

Compliant en Auditeerbaar

Card Systems maakt een volledige inrichting van het proces van uitgifte tot vernietiging van toegangskaarten mogelijk en conform de regelgeving (Compliancy) en vanwege rapportage functionaliteiten controleerbaar door elke instantie (auditeerbaar).

Card Systems en de Rijkspas

Meer weten over hoe de Rijkspas bij de overheid tot stand is gekomen met Card systems? Neem dan contact met ons op

Card Systems en losse, individuele koppelingen

Card Systems is modulair opgebouwd. Dat betekent dat de componenten niet of nauwelijks gebruik maken van de definitie van andere componenten. Hierdoor ontstaat een grote mate van flexibiliteit wanneer het gaat om de inpasbaarheid van Card Systems in andere systemen. Zo is Card Systems als CMS volledig los te gebruiken van IMRA.

Card Systems wordt gebruikt bij de volgende klanten

 

Meer weten over Card Systems?

Of wilt u misschien een demonstratie? Neem dan contact op met ons via +31 88 427 16 55 of stuur een email!

E-mail ons